ADV
WiadomościWideo

Trzech nowych policjantów w Komendzie w Brzesku. 18 marca złożyli przysięgę

We wtorek 18 marca 2024 r. w Muzeum Lotnictwa odbyło się ślubowanie 113 nowo przyjętych funkcjonariuszy, w tym 36 kobiet. Z tej grupy Komenda Powiatowa Policji w Brzesku zyska 3 nowych policjantów.

W uroczystej zbiórce wziął udział m. in. Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, kadra kierownicza małopolskiej Policji na czele z p.o. Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie insp. Piotrem Morajko.

Galeria zdjęć <==

W krakowskim Muzeum Lotnictwa odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której 113 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie. W tej uroczystości młodym adeptom sztuki policyjnej towarzyszyli zaproszeni goście: Krzysztof Jan Klęczar Wojewoda Małopolski oraz rodziny ślubujących policjantów. Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru KWP w Krakowie i zdania meldunku p.o. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie insp. Piotrowi Morajce przez dowódcę uroczystości kom. Rafała Tobołę.

Insp. Piotr Morajko odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Kolejno, komendant wręczył każdemu z nich legitymację służbową, a wojewoda małopolski wręczył ślubującym zasady etyki zawodowej. Wspólnie pogratulowali nowo przyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu.

Następnie głos zabrał p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, który przywitał wszystkich zgromadzonych, podkreślając jednocześnie duże znaczenie dzisiejszej uroczystości.

Komendant pogratulował nowo przyjętym podjętej decyzji wyboru zawodu, a także życzył odwagi i empatii, które są konieczne, aby służyć drugiemu człowiekowi. Dodał, że złożenie roty ślubowania jest zobowiązaniem przede wszystkim wobec Ojczyzny. Podkreślił także, jak ważne w służbie jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

– Będziecie stanowili o bezpieczeństwie mieszkańców kraju, mieszkańców Małopolski. To wielka odpowiedzialność. Możecie być dumni ze swojego wyboru, jest to praca wymagająca, trudna, ale rola policji w państwie jest nieoceniona, teraz przed Wami pierwszy jej etap – szkolenie. Zdobywajcie wiedzę, szkólcie się, tak abyście w pełni przygotowani mogli odpowiedzialnie pełnić służbę – mówił insp. Morajko.

Szczególne podziękowania komendant złożył na ręce rodzin i bliskich nowoprzyjętych funkcjonariuszy, za wzorowe wychowanie i za wsparcie. Na koniec insp. Morajko podziękował wojewodzie Krzysztofowi Janowi Klęczarowi za wspieranie Policji w jej codziennych działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, który przywitał wszystkich zgromadzonych, a następnie zwrócił się do nowo przyjętych funkcjonariuszy.

– Droga, którą wybraliście to droga trudna i wymagająca, dziękuję Wam za ten wybór, i gratuluję w imieniu własnym i ministra MSWiA. Teraz przed Wami służba państwu i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Każdy z Was ma świadomość, że misja, której się podejmujecie to nie jest zwykła praca, to służba. Ona wpływa nie tylko na Was samych, ale i na Wasze rodziny, dla nas tu obecnych jesteście nadzieją na przyszłość, nadzieją, która pozwala nam wierzyć, że nasze państwo będzie bezpieczne, wiedząc, że będziecie czuwać na służbie. Życzę Wam abyście odnaleźli w tej misji spełnienie – zakończył przemówienie Klęczar.

Teraz adeptów czeka szkolenie zawodowe w jednej z policyjnych szkół, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

Po zakończonym szkoleniu policjanci powrócą do swoich jednostek, gdzie będą pełnić codzienną służbę. 28 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 18 nowych funkcjonariuszy. 9 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a 7 do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie i Komenda Powiatowa w Nowym Targu zyska po 8 policjantów. Do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu i Zakopanym trafi 2 funkcjonariuszy, do KPP w Chrzanowie i Wadowicach 6 policjantów. Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, Limanowej, Olkuszu i Wieliczce zyska po 3 nowych policjantów, a dąbrowska i proszowicka komenda powiatowa zyska po 1 adepcie sztuki policyjnej. KPP Myślenice zyska 5 nowych funkcjonariuszy.

To 1 przyjęcie do Policji w 2024 roku. W 2024 roku Małopolska Policja planuje jeszcze 5 naborów w szeregi Policji.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi:
https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/21443,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html
Zachęcamy do składania podań!


Zdjęcia: KWP/OPP

Podobne artykuły

Back to top button