ADV
Wiadomości

Trzystu, których nic nie zatrzyma

Niemal 300 żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) szkoliło się w miniony weekend na terenie Małopolski.

Szkolenie

W miniony weekend (27-28.02.2021 r.) przy zachowaniu pełnych obostrzeń sanitarnych terytorialsi z Małopolski realizowali szkolenie rotacyjne.
Główny nacisk skierowano na szkolenie strzeleckie – prowadzenie ognia z broni etatowej zza zasłon, prowadzenia celnego ognia z broni strzeleckiej do celu ukazującego się oraz posługiwania się indywidualnym wyposażeniem i uzbrojeniem żołnierza.
Kolejnym elementem „żołnierskiego rzemiosła” były zajęcia z terenoznawstwa w ramach których, żołnierze doskonalili umiejętności ustalania swojego położenia wykorzystaniem map i urządzeń nawigacyjnych, orientowania się w terenie bez mapy oraz oceny odległości.
Nowo powołani żołnierze z kolei uczyli się sposobów przygotowania bazy patrolowej oraz współdziałania w patrolu w rejonie zurbanizowanym, nieco starsi realizacji działań nieregularnych w obronie i kontakcie z przeciwnikiem.

– Szkolenie realizowaliśmy w rejonie masywu góry Mogielica, na terenie Garnizonowego Ośrodka Szkolenia Wójtowa Wieś oraz na strzelnicy kontenerowej w jednostce wojskowej w Rząsce pod Krakowem. Było ciężko, ale tak miało być – mówi Dowódca 11 MBOT płk Krzysztof GONCERZ.

– Kolejne będzie jeszcze cięższe bo będziemy się szkolić w Bieszczadach – dodaje.

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?
Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

mjr Bartosz KUBAL
Oficer prasowy
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Podobne artykuły

Back to top button