ADV
Wiadomości

Uczniowie z Zaborowa pamiętali o bolesnych rocznicach

10 kwietnia 2022 roku mijają dwie bardzo ważne dla Polaków rocznice. Pierwsza związana jest z mordem dokonanym na obywatelach polskich w Katyniu i innych miejscach zbrodni na terenie ZSRS, gdzie zginęło blisko 22 tysiące oficerów Wojska Polskiego oraz inteligencji polskiej.

Druga rocznica związana jest z katastrofą samolotu wiozącego na swoim pokładzie 96–osobową delegację polską na czele z prezydentem prof. Lechem Kaczyńskim i jego małżonką, Marią. Delegacja ta zdążała na uroczystości upamiętniające mord oficerów polskich w Katyniu.

W przeddzień tych bolesnych dla nas Polaków rocznic uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaborowie złożyli wiązanki kwiatów i znicze przed „Tablicą Katyńską” znajdującą się w budynku szkoły i przed ,,Tablicą Smoleńską” znajdującą się na frontonie Kościoła Parafialnego w Zaborowie. Zaciągnięto również warty honorowe przy trzech ,,Dębach Katyńskich” posadzonych obok zaborowskiej szkoły.

W słowie Katyń zawarta jest cała groza potwornego zła stworzonego przez bolszewickich oprawców. Zbrodnia katyńska była ludobójczym mordem, dokonanym na bezbronnych jeńcach wojennych. Była częścią planu wyniszczenia i eksterminacji narodu polskiego z pogwałceniem elementarnych zasad moralnych i etycznych.
Po drugiej wojnie światowej, w Polsce rządzonej przez komunistów, sprawa katyńska należała do najściślej strzeżonych przez cenzurę. Nie wolno było o niej mówić ani pisać, nawet wspomnieć w nekrologu. Kłamstwo katyńskie (wypieranie się przez Sowietów odpowiedzialności za tę zbrodnię) zatruwało stosunki polsko-rosyjskie przez całe dziesięciolecia. Dopiero po upadku Związku Radzieckiego ujawniono odpowiednie dokumenty (choć nie wszystkie), przeprowadzono w lesie katyńskim ekshumację zwłok i urządzono wojskowy cmentarz. Zbrodnia ta jest przestrogą na przyszłość, jakie konsekwencje niosą ze sobą systemy totalitarne. Dlatego nie można dopuścić, by takie okrucieństwo się powtórzyło, a pamięć o pomordowanych zaginęła.

szczurowa.pl

Podobne artykuły

Back to top button