ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Umowa na budowę PSZOK podpisana

Burmistrz Wojnicza podpisał umowę na budowę nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt powstanie przy ulicy Warszawskiej  w Wojniczu.

W poniedziałek, 1 marca w Urzędzie Miejskimi w Wojniczu została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wojniczu”. Realizacją inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj zajmie się firma VICTORY Barnaś Bud Stanisław Barnaś z Dębna. Punkt zlokalizowany będzie w pobliżu ulicy Warszawskiej w Wojniczu.

PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy mogą pozbyć się wszelkiego rodzaju odpadów, które nie powinny być wyrzucane do przydomowych kontenerów. W takim punkcie przyjmowane są między innymi przeterminowane lekarstwa, puste opakowania po lakierach i innych środkach chemicznych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone.

Efektem realizacji projektu będzie przede wszystkim rozbudowa dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

Przypomnijmy, że gmina Wojnicz otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 85% całkowitej wartości realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 5 osi priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,  poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR.

Umowa podpisana została na kwotę 1 388 055,00 zł i ma zostać zrealizowana do końca listopada bieżącego roku.

wojnicz.pl

Podobne artykuły

Back to top button