ADV
Wiadomości
Trending

Uprzątnęli cmentarz wojenny w Przyborowie / zdjęcia

Pierwsze dni listopada to szczególny czas w Polsce. To czas zadumy i szczególnej pamięci o tych którzy od nas odeszli. O ile najczęściej pamiętamy o zmarłych bliskich, to nie powinniśmy zapominać o tych, którzy pracowali na rzecz nauki, walczyli o wolną Polskę, czy też budowali lokalne społeczności. W wielu miejscach w kraju podejmowane są inicjatywy społeczne mające na celu troskę o żołnierskie mogiły i miejsca pamięci narodowej.

W dniach od 5 do 7 października 2023 r. w Powiecie Gorlickim miała miejsce VIII Akcja sprzątania cmentarzy z I wojny światowej. Łącznie pracami porządkowymi objęto 96 cmentarze wojenne. Organizatorami wydarzenia było Koło PTTK nr 8 – Klub Górski „Orły” działający przy Komendzie Stołecznej Policji.

Akcja Orłów była inspiracją do zorganizowania w sobote 14 października 2023 r. akcji porządkowania cmentarza nr 274 w Przyborowie. Tutaj z powodu szybkiego przyrostu rozmaitych krzewów konieczna była potrzebna pilna interwencja. W akcję zaangażowali się strażacy z OSP Przyborów oraz OSP Łęki, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Pracownicy Urzędu Gminy w poniedziałek zabiorą zebrane gałęzie i śmieci. Kilka godzin wspólnej pracy przyniosło oczekiwany efekt.

– To wspaniałe dziedzictwo, które otrzymaliśmy od tych, którzy oddali życie za naszą wolność, zawsze zasługuje na naszą pielęgnację i szacunek.

Strażacy naszej jednostki poświęcili 2,5 godziny, korzystając zarówno ze sprzętu należącego do OSP, jak i z własnego, aby uporządkować to historyczne miejsce pamięci – czytamy na profilu OSP Łęki.

W akcję zaangażowali się druhowie OSP Łęki Jakub Gzyl i Paweł Kołodziej wraz z druhem OSP Przyborów Jakubem Kwintą, pracownikiem Urzędu Gminy Borzęcin Franciszkiem Siudutem oraz przedstawicielem Grupy Rekonstrukcji Historycznej „K.u.k. IR 57” Krzysztofem Boguszem. Uczestnicy sobotniego sprzątania oddali szacunek poległym, przywracając cmentarz wojenny nr 274 w miejscowości Przyborów „Buczyna” do stanu godnego miejsca pamięci bohaterów.


foto: OSP Łęki
IB / OSP Łęki

blank

Podobne artykuły

Back to top button