ADV
Wiadomości

Uroczyste ślubowanie nowych policjantów

Podczas trzeciego naboru w tym roku, 2 sierpnia br., do garnizonu małopolskiego przyjęto 50 nowych policjantów, w tym 9 kobiet.

Wśród zaproszonych gości byli Ryszard Pagacz, I Wicewojewoda Małopolski, Dyrektor Biura Wojewody Monika Kolasa, a także rodziny nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz przyszli przełożeni przyjętych policjantów. Apel  rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego KWP w Krakowie i zdania meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafałowi Leśniakowi przez dowódcę uroczystości podkom. Rafała Tobołę.

Następnie insp. Rafał Leśniak odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Kolejno, każdemu z nich wręczył legitymacje służbowe, a Ryszard Pagacz, I Wicewojewoda Małopolski wręczył ślubującym zasady etyki zawodowej. Wspólnie pogratulowali nowo przyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu.

Po części ceremonialnej głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak. Przywitał wszystkich zgromadzonych gości, a w szczególności rodziny nowych policjantów.  po czym zwrócił się do ślubujących funkcjonariuszy słowami: zawód, który wybraliście wymaga zaangażowania i pasji, bo służba w Policji to odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych, nawet z narażeniem swojego życia. To służba na rzecz społeczeństwa, która przynosi ogromną satysfakcję.  Życzę przyjętym dzisiaj do służby policjantom zadowolenia z dokonanego wyboru. Życzę też, abyście każdego dnia wykonując obowiązki służbowe spotykali się z ludzka sympatią i uznaniem.  Chciałbym podziękować rodzinom nowo przyjętych policjantów za trud wychowawczy i prosić jednocześnie o wspieranie ich w codziennej służbie.

Następnie głos zabrał Ryszard Pagacz, I Wicewojewoda Małopolski, który powiedział: „Służyć wiernie Narodowi” – to słowa roty ślubowania, które dziś zostały wypowiedziane przez nowo przyjętych policjantów. Te słowa i ten moment zostanie w ich pamięci na całe życie. To trudna, bardzo wymagająca i odpowiedzialna służba. Wierzę też, że będzie ona przynosiła im satysfakcję. Noszenie munduru to duma- duma także dla rodziny każdego policjanta i każdej policjantki. Gratuluję i życzę owocnej służby.

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji.  10 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 16 nowych funkcjonariuszy, po 2 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie i Komendy Miejskiej w Nowym Sączu. Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych.

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie zyska 5 funkcjonariuszy, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie 4 nowych policjantów

Komenda Powiatowa Policji w Bochni, Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, Komenda Powiatowa Policji w Brzesku i Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce zyska po 2 nowych policjantów.

Komenda Powiatowa Policji w Miechowie, Komenda Powiatowa w Oświęcimiu i Komenda Powiatowa w Zakopanem zyska po 1 nowym policjancie.

policja.gov.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button