ADV
Materiały sponsorowanePowiat BocheńskiWiadomości
Trending

Zmieniamy Powiat Bocheński. Podsumowanie 2022 roku

Rok 2022 był dla samorządu Powiatu Bocheńskiego rokiem wyzwań i kontynuacji ważnych dla mieszkańców inwestycji. Warto wspomnieć o budowie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym przy ul. Karolina w Bochni czy też licznych inwestycjach drogowych. Miniony rok był rekordowy pod względem pozyskiwania przez powiat środków zewnętrznych, których pozyskano aż 45 milionów złotych na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej, infrastruktury drogowej czy oświaty. Przedstawiamy poniżej najważniejsze i największe inwestycje i działania w Powiecie Bocheńskim w 2022 roku.

”Nie sposób w krótkim podsumowaniu przedstawić wszystkich działań zrealizowanych w 2022 roku. W minionym roku kładliśmy nacisk na inwestycje zdrowotne, drogowe, poprawiające infrastrukturę oświatową, likwidację barier architektonicznych oraz działania z zakresu pomocy społecznej, ale przede wszystkim skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych. To szczególne ważne dla rozwoju Ziemi Bocheńskiej, bo te środki zapewnią zlecenia dla lokalnych firm, które tutaj zatrudniają pracowników i płacą podatki.

Priorytetową inwestycją w tej kadencji samorządu jest budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym przy ul. Karolina w Bochni. Inwestycja jest już na ukończeniu i w obecnym roku zacznie swoją działalność. Duże środki zainwestowano również w poprawę jakości dróg powiatowych.

Ten rok po raz kolejny pokazał jak wspaniałych mieszkańców ma Powiat Bocheński. Pokazała to najlepiej fala wsparcia i pomocy dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy.

Poniżej znajdą Państwo tylko najważniejsze albo największe inwestycje i wyzwania, z jakimi przyszło mi jak i wszystkim członkom Zarządu Powiatu i radnym Rady Powiatu w Bochni zmierzyć się w minionym roku.

Zależy mi na tym, żeby powiat bocheński rozwijał się na wielu płaszczyznach. Wszystko co wspólnie z Zarządem Powiatu przedstawiamy, to powód do dumy, ale także zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom i pracownikom za słowa i gesty wsparcia, które otrzymuje, za ciekawe rozmowy na różne istotne tematy oraz za zgłaszane sugestie czy pomysły”.

Adam Korta
Starosta Bocheński

 Inwestujemy w młode pokolenie

1555 uczniów klas ósmych ukończyło w tym roku szkoły podstawowe na terenie powiatu bocheńskiego, a do klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych przyjęto 1628 uczniów. Oznacza to, że szkoły przyciągnęły również uczniów z innych powiatów.

Uczniowie Mechanika szlifują wiedzę w firmach chłodniczych

Bolarus, Igloo, Mawi i CEBEA to firmy chłodnicze, w których trwa kształcenie dualne dla uczniów Mechanika. Dzięki podpisanej umowie i dobrej współpracy, uczniowie Technikum Chłodnictwa i Klimatyzacji mogą łączyć naukę w szkole z praktykami zawodowymi.

Stypendia Starosty Bocheńskiego

Starosta Adam Korta przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne, w dziedzinie sportu oraz za postawę społeczną. W 2022 roku wyróżniono 54 uczniów, wśród nich są laureaci konkursów, olimpiad, finaliści zawodów centralnych czy mistrzowie lig sportowych.

 Rozwijamy nowoczesną i cyfrową administrację

W Starostwie Powiatowym uruchomiono system internetowej rezerwacji wizyt

System ten pozwoli w łatwy sposób umówić się do Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Geodezji i Kartografii.

E-usługi geodezyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców

W Wydziale Geodezji i Kartografii uruchomiono e-usługi, które umożliwiają mieszkańcom i przedsiębiorcom załatwianie spraw przez Internet, bez konieczności wizyty w urzędzie. Elektronicznie można złożyć wniosek m.in. o wypis z rejestru gruntów i budynków czy kopie mapy.

 Pozyskujemy rekordowe środki zewnętrzne

W 2022 roku pozyskano aż 45 milionów złotych i 162 tysiące euro na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej, inwestycji drogowych czy oświaty.

  Wspieramy organizacje pozarządowe i dbamy o zabytki

Na dofinansowanie zabytków przekazano 150 tysięcy złotych. Środki te wsparły renowację 8 obiektów położonych na terenie powiatu bocheńskiego Zamku w Wiśniczu i kościołów: św. Joachima w Krzyżanowicach, św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie, św. Jana Chrzciciela w Chełmie, NNMP w Łapczycy, św. Stanisława B.M. w Brzeźnicy, św. Mikołaja Biskupa w Bochni oraz św. Andrzeja Boboli w Gawłowie. Łącznie w tej kadencji przekazano ponad 400 tysięcy złotych.

110 tysięcy złotych przeznaczył Zarząd Powiatu na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w zakresie kultury i kultury fizycznej. Wsparto m.in. koncert przyjaźni dwóch narodów „Solidarni z Ukrainą, koncert „Ocalić od zapomnienia- Happy New Year”, XXIV Paradę Orkiestr Dętych, IV Jesienne Impresje Folklorystyczne czy też promujące ratownictwo wodne. Od 2019 roku w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki oraz pomocy społecznej Powiat Bocheński przekazał organizacjom pozarządowym ponad 600 tysięcy złotych.

  Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców

OSP z nowym sprzętem za 72 tys. zł

72 tysięcy złotych trafiło do przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wsparcie trafiło do 31 jednostek OSP. Dziękitym środkom jednostki zakupiły m.in. motopompę szlamową, wentylator oddymiający czy też ubrania specjalne, hełmy i węże strażackie. Powiat bocheński wspiera strażaków – ochotników od lat. W tym czasie przekazano ponad 1 mln złotych na niezbędny sprzęt.

 Pomagamy potrzebującym mieszkańcom

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cerekwi

W Cerekwi ruszył ośrodek, który zapewni wsparcie dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Budynek w Cerekwi to obiekt z lat osiemdziesiątych, pełnił kiedyś funkcje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W efekcie przeprowadzonych tam prac powstał piękny i w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami obiekt. Po 17 latach budynek przeszedł gruntowną rewitalizację i służy mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego jako placówka  dziennego pobytu, w którym podopieczni mogą otrzymać opiekę i rehabilitację. Placówkę prowadzi Fundacja św. Brata Alberta, a jej utworzenie możliwe było dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych przez Powiat Bocheński. Wartość inwestycji to 2,5 miliona zł.

Modernizacja i przebudowa otoczenia PCPRu, PINBu, ARMiRu i Prokuratury

Przy czterech ważnych dla mieszkańców Bocheńszczyzny instytucjach zrealizowaliśmy inwestycję, która wpłynie na poprawę dostępności przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami. Warto dodać, że prace przy modernizacji obiektu realizowane były od 2019 roku, od tego czasu wymieniono dach, przebudowano kanalizację sanitarną, opadową i oświetlenie, przebudowano także drogi wewnętrzne  i miejsca postojowe. Co szczególnie ważne w odczuwającej brak parkingów Bochni, liczba miejsc parkingowych wzrosła z 22 do 80. Całość inwestycji pochłonęła ponad 3 miliony zł.

 Naszym priorytetem jest zdrowie mieszkańców

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wraz z hospicjum stacjonarnym – historyczna inwestycja powiatu, która pochłonie blisko 22 miliony złotych.

Centrum Ratownictwa Medycznego

Przy bocheńskim szpitalu powstaje nowoczesne Centrum Ratownictwa Medycznego wraz z parkingiem dla karetek oraz śluzą do dezynfekcji personelu, za blisko 1,5 miliona złotych.

Pracownia RTG z nowym aparatem

Nowy cyfrowy aparat RTG za 600 tysięcy zł to urządzenie umożliwiające wykonanie zdjęć kości długich, co jest szczególnie cenne dla ortopedii.

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Pododdział Chirurgii Onkologicznej

W bocheńskim szpitalu ruszyły nowe oddziały, co z pewnością ułatwi dostęp do specjalistów, ale też skróci czas oczekiwania na zabiegi ortopedyczne czy onkologiczne.

E-pacjent – internetowy portal pacjenta

Dzięki portalowi w łatwy i bezpieczny sposób można uzyskać dostęp do wyników badań laboratoryjnych poprzez zalogowanie się na stronie internetowej. https://e.szpital-bochnia.pl/mpi/app/#/login

Kobiety chętnie wybierają bocheńską „porodówkę”

Ponad 1500 dzieci urodziło się w minionym roku w Szpitalu Powiatowym w Bochni. Bochnia bije więc na głowę okoliczne lecznice. Co ciekawe bocheńską porodówkę wybierają nie tylko mieszkanki powiatu bocheńskiego. Wśród rodzących są kobiety z powiatu brzeskiego, dąbrowskiego, a także krakowskiego. To zasługa znakomitej kadry w bocheńskiej lecznicy oraz opieki nad noworodkami na Pododdziale Intensywnego Nadzoru Noworodka im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP).

 Duże inwestycje w infrastrukturę drogową

Rozbudowa drogi powiatowej  w Gierczycach i Nieszkowicach Małych

Koszt rozbudowy drogi powiatowej w Gierczycach i Nieszkowicach Małych to 5 milionów złotych. Kierowcy mogą już korzystać z bezpiecznej, poszerzonej i dostosowanej do odpowiednich parametrów nawierzchni. Powstały m.in. chodniki i zatoka autobusowa, przebudowano skrzyżowanie z drogami gminnymi, zamontowano doświetlenie przejść dla pieszych  czy radarowy miernik prędkości.

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Łomnej

Inwestycja, która została dofinansowana ze środków budżetu państwa wyniosła ponad 4,5 miliona złotych. Prace obejmowały zabezpieczenie konstrukcyjne korpusu drogi wraz z odwodnieniem osuwiska i drogi, odbudowę drogi, budowę chodnika, przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej oraz przełożenie sieci telekomunikacyjnej.

Rozbudowa drogi powiatowej Żegocina – Kamionna  wraz z przebudową przepustu w Żegocinie za ponad 2,7 miliona zł.

Rozbudowa drogi powiatowej Uszew – Nowy Wiśnicz -Nieznanowice wraz z budową chodnika w Nieszkowicach Wielkich –  za ponad 600 tysięcy.

Rozbudowa drogi powiatowej w Rzezawie przy ul. Topolowej – ponad 1,5 miliona zł.

Poszerzona została jezdnia, aktualnie powstał chodnik na odcinku blisko 600 metrów wraz z siecią kanalizacyjną. Przebudowywane są także zjazdy indywidualne, powstanie także oznakowanie poziome i pionowe.

Modernizacja dróg powiatowych na odcinkach Ujazd – Kamionna, Nieprześnia – Sobolów, Ostrów Szlachecki – Ostrów Królewski za blisko 4 miliony złotych

Dzięki pozyskaniu środków z programu Polski Ład udało się zmodernizować drogi powiatowe w gminach Łapanów, Trzciana, Bochnia oraz Rzezawa o łącznej długości ponad 4 km. Koszt przeprowadzonych prac to 4 miliony zł.  W Ujeździe, Rdzawie, Kierlikówce, Kamionnej, Nieprześni, Sobolowie oraz Ostrowie Szlacheckim i Królewskim powstały m.in. nowe nawierzchnie ze wzmocnioną podbudową oraz poboczami, wymieniono przepusty pod drogami, a także zmodernizowano perony przystankowe. Drogi zyskały nowe oznakowanie poziomie.

Rozbudowa dróg powiatowych na odcinkach: Leksandrowa – Lipnica Górna, Żegocina – Bełdno,  Chrostowa – Kamyk, Grabie – Kępanów 

Inwestycja, która pochłonie blisko 19 milionów złotych, została podzielona na 4 obszary inwestycyjne i realizowana jest na drogach powiatowych przebiegających przez Gminę Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana, Łapanów i Żegocina.  Dzięki pozyskanej dotacji z programu Polski Ład powstanie m.in. nowa, bezpieczna nawierzchnia drogowa z wymianą podbudowy, chodniki  i ścieżki rowerowe oraz kanalizacja deszczowa, przebudowane zostaną skrzyżowania z innymi drogami, pobocza oraz zjazdy. Pojawi się także nowe oświetlenie i oznakowanie.

Rozbudowa drogi w Drwini – rozpoczęto roboty drogowe przy pierwszym etapie inwestycji za ponad 1,7 miliona zł.

Modernizacja drogi powiatowej w  Dąbrowicy i Nieprześni

Wzmocniono podbudowę drogi, wykonano nową nawierzchni jezdni na odcinku 700 m, zmodernizowano pobocza i odtworzony rowy przydrożne. Koszt przeprowadzonych prac to 1,6 miliona złotych.

 Promujemy piękno Bocheńszczyzny

Lipa z Bieńkowic drugim drzewem w Polsce!

Do Konkursu Drzewo Roku 2022 Zespół Promocji zgłosił Strażniczkę Miłosnej Historii czyli 380- letnią Lipę z Bieńkowic, która zajęła drugie miejsce, zdobywając aż 4538 głosów. Była to świetna okazja nie tylko do promocji powiatu bocheńskiego w całym kraju, ale również zwrócenie uwagi jak ważne są drzewa w naszym życiu.  Przygotowano szeroko zakrojoną kampanię  promocyjno – edukacyjno – informacyjną.

Weekend z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego

To autorskie wydarzenie Powiatu Bocheńskiego, które z pewnością stało się jego wizytówką. W ubiegłym roku odbyło się już po raz 15. Była to szansa na zwiedzanie niedostępnych zakątków powiatu oraz uczestnictwo w wielu ciekawych wydarzeniach. Było to wyjątkowe wydarzenie, nie tylko dla lokalnych pasjonatów historii. Podczas Jubileuszowej Gali 30. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa – Weekend z Zabytkami został wyróżniony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 Dbamy o środowisko

Tysiąc sadzonek drzew trafiło do mieszkańców Bocheńszczyzny!

Podczas Ekologicznego Pikniku Edukacyjnego  #drzewodlaklimatu, który odbył się na bocheńskim Rynku, można było wziąć udział w lekcjach tematycznych, obejrzeć wystawę związaną z Puszczą Niepołomicką jak również zasmakować produktów regionalnych. Pracownicy starostwa rozdali mieszkańcom 1000 sadzonek dębu i klonu jawora. Osoby, które zasadziły drzewa i utrwalili to na zdjęciach, otrzymały upominki, które wręczały Przewodnicząca rady Powiatu Bernadetta Gąsiorek oraz Wiceprzewodnicząca Małgorzata Brzegowa.

Ekokonkurs

Powiat Bocheński organizował wiele akcji edukacyjnych i ekologicznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wsamym konkursie plastycznym „Segreguj śmieci z #ekopowiatem bocheńskim” wzięło udział blisko 400 uczniów. Laureaci otrzymali z rąk Starosty Bocheńskiego Adama Korty hulajnogi, solarne powerbanki, gry edukacyjne i ekogadżety edukacyjne. Najlepsze prace zostały również zaprezentowane podczas wystawy na bocheńskim Rynku.

 Wsparcie dla Ukrainy

Starostwo przeprowadziło szereg działań wpierających uchodźców z Ukrainy. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pomagało w relokacji uchodźców i koordynacji pomocy. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie powstał Centralny Powiatowy Magazyn darów dla obywateli Ukrainy. W gospodarstwie Borówkowy Rój w Lipnicy zorganizowany został piknik dla ukraińskich rodzin uciekających przed wojną, natomiast pracownia Rerum przygotowała międzypokoleniową integrację. Opracowano komunikaty, powstała specjalna zakładka na stronie. Uchodźcy mogli otrzymać specjalistyczną pomoc psychologiczną.

artykuł promocyjny

 

Podobne artykuły

Back to top button