ADV
Wiadomości

Uruchomiono nowy odział przedszkolny w Woli Dębińskiej

Dzięki współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Gminie Dębno realizowany jest projekt „Kraina malucha”- rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno.

W ramach konceptu część budynku Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej przeprojektowano na cele nowego oddziału przedszkolnego prowadzonego przez OWP w Woli Dębińskiej. Roboty obejmowały wydzielenie dwóch sal przedszkolnych wraz z węzłami sanitarnymi, salą zabaw, szatnią oraz zapleczem kuchennym, a także przystosowanie oddziału zarówno pod względem ochrony przeciwpożarowej – drogi i wyjścia ewakuacyjne jak i wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych. Prace obejmowały skucie tynków i posadzek, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej, montaż ścianek działowych, położenie posadzek z płytek i tworzyw PCV, wykonanie tynków gipsowych, montaż instalacji elektrycznej i wod- kan, malowanie ścian, montaż stolarki drzwiowej i okienek podawczych. Zamontowano również osprzęt elektryczny i sanitarny. Na zewnątrz wykonano schody wraz z pochylnią przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej oraz zamontowano balustrady.

Oddział został wyposażony w nowe meble, stoliki, krzesełka, szafki, dywany, materace, kanapy, ławeczki, rolety okienne, zabawki, zestawy logopedyczne, instrumenty muzyczne. Doposażone zostało również zaplecze kuchenne m.in. w szafy, stoły, komplety naczyń oraz sprzęt kuchenny.

Dla podniesienia standardu edukacyjnego placówki w ramach projektu zakupiono również sprzęt multimedialny w postaci laptopa, tablicy interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego, telewizor, odtwarzacz DVD i zestaw magiczny dywan oraz niezbędne oprogramowanie.

Przypomnijmy iż, Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał naszej gminie na ten projekt środki w wysokości 614 848,75 złotych.

Łączna kwota realizacji zadania w latach 2020/2021 wyniesie ponad 980 000,00 złotych.

Efekty prac można zobaczyć na zdjęciach <==

gminadebno.pl

Podobne artykuły

Back to top button