TOPTOP
Powiat TarnowskiWiadomości

Wojnicz. Budżet na 2021 rok jednogłośnie przyjęty

Na ostatniej w tym roku sesji radni Rady Miejskiej w Wojniczu jednogłośnie przyjęli przyszłoroczny budżet. W nowym roku kalendarzowym gmina szczególny nacisk postawiła na termomodernizację budynków oraz rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Wojniczu, która odbyła się 28 grudnia br., radni jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Wojnicz na rok 2021 przygotowany przez Burmistrza Wojnicza Tadeusza Bąka oraz Skarbnik Gminy Joannę Zając.

Przyszłoroczne wydatki zaplanowano na kwotę 77 618 932,00 zł, z czego ponad 17 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje. Dochody zaplanowano na kwotę 71 124 784,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 494 148,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek,z wolnych środków oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

– Budżet na przyszły rok jest projektem rekordowym. Można powiedzieć, że rok 2021 będzie rokiem inwestycji. Gmina na ten cel przeznaczyła ponad 17 mln zł. W nowym roku kalendarzowym szczególny nacisk postawiliśmy na termomodernizację budynków oraz rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. – informuje burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk. – Warto dodać , że w 2020 r. gmina pozyskała środki zewnętrzne w rekordowej kwocie blisko 15,5 mln zł, i że cały czas staramy się pozyskać dodatkowe fundusze na nowe inwestycje. – dodaje. Burmistrz podkreślił również, że bardzo ważna w tym trudnym okresie pandemii jest pomoc rządu i wsparcie unijne, bo to między innymi dzięki temu gmina może tak dużo inwestować.

Wśród zadań zaplanowanych do realizacji w 2021 roku m. in. znalazły się:

  • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sukmanie, Olszyny, Wielka Wieś i Milówka
  • Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Wojnicz i Wielka Wieś
  • Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wojniczu z przeznaczeniem na stołówkę szkolną
  • Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu
  • Modernizacja budynku OSP Łukanowicach
  • Modernizacja budynku Remizy OSP Zakrzów
  • Dokumentacja kompleksowej renowacji Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu
  • Budowy skateparku w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Rolniczej
  • Modernizacja stadionu Olimpii w Wojniczu.

wojnicz.pl

 

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast