ADV
1
Kultura

Wsparcie dla kultury w Powiecie Brzeskim. 81 tysięcy złotych z konkursu Mecenat Małopolski

Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach I edycji konkursu Mecenat Małopolski przyznał na zadania z dziedziny kultury 182 dotacje na łączną kwotę blisko 2,5 mln zł. Z tej puli na teren Powiatu Brzeskiego trafi łącznie 81 tysięcy złotych. Największe wsparcie otrzyma Stowarzyszenie Muzykalni z Porąbki Uszewskiej oraz Parafia Św. Jakuba w Brzesku.

Lista zadań z dofinansowaniem

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku / Koncert z okazji Dnia Miasta Brzeska i dnia św. Jakuba 2021 / 30.000 zł

Stowarzyszenie Muzykalni / Aktywnie, efektywnie – na przekór covidowi. / 30.000 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Łoniowej / Nasze wspólne święto- 700 lecie istnienia wsi Łoniowa / 10.000 zł

Entuzjaści Uśmiechu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Domosławicach / Ad Astra. Koncert pamięci w 40 – rocznicę Stanu Wojennego / 10.000 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Uszewskiej / Konkurs plastyczny dla dzieci „Mój autorytet – czyli bohaterowie na miarę XXI wieku” / 1.000 zł

Od lat bardzo dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów cieszy się konkurs pn. „Mecenat Małopolski”. Do jego pierwszej edycji w 2021 roku zgłoszono 522 oferty, na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego 18.634.470,30 zł. Dotację otrzymały 182 zadania zgłoszone przez organizacje pozarządowe. W związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem i chęcią realizacji projektów kulturalnych w Małopolsce, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zaplanowanej kwoty o 620.000 zł. i tym samym łącznie na realizację zadań przeznaczono 2.420.000 zł.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski, rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury; utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową czy też polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspierane zadania mają zachęcać do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i wspomagać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się wydarzenia, które mają już swoją wieloletnią historię, cieszące się dużym zainteresowaniem, a także wiele projektów związanych z realizacją jubileuszowych uroczystości i wydarzeń ważnych dla lokalnych społeczności.

Pomimo trudnej sytuacji związanej z panującą epidemią koronawirusa, Województwo Małopolskie wspiera działania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

malopolskie.pl / IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button