ADV
blank
Wiadomości

Wybrano nowych dyrektorów szkół oraz przedszkola w Gminie Brzesko

W ostatni dzień czerwca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku odbyło się pożegnanie odchodzących na emeryturę dyrektorów szkół podstawowych w Jasieniu – Urszuli Brachuc, Okocimiu – Bogumiły Sali oraz Szczepanowie – Ewy Starsiak.

Burmistrz Brzeska- Tomasz Latocha podziękował dyrektorom za całokształt pracy dydaktycznej
i organizacyjnej, wieloletnią współpracę oraz trud włożony w wychowanie i kształcenie wielu pokoleń dzieci oraz wręczył nagrody.

Nowymi dyrektorami tych szkół zostali, wyłonieni w  wyniku konkursu:  Agata Dąbrowa (SP Szczepanów), Marzena Łanocha (SP Jasień) oraz Marek Serwin (SP Okocim). Ponadto stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Brzesku objęła Urszula Cierlik.

Agata Dąbrowa pracę na nowym stanowisku w szkole w Szczepanowie rozpoczęła 1 lipca br. Dotychczas pełniła funkcję społecznego zastępcy dyrektora tej placówki. W tym samym dniu  stanowisko dyrektora na nową kadencję objęła Urszula Cierlik.

Marzena Łanocha obowiązki dyrektora szkoły w Jasieniu pełnić będzie od 1 września br.  Dotychczas, jako pedagog, prowadziła w tej placówce zajęcia z dziećmi i młodzieżą, także tą o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Również od nowego roku szkolnego funkcję dyrektora będzie sprawował Marek Serwin, który posiada już doświadczenie na tym stanowisku. Wcześniej przez 10 miesięcy pełnił obowiązki dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej.

IB
blank

Podobne artykuły

Back to top button