Religia

Wytyczne w sprawie sakramentu bierzmowania w diecezji tarnowskiej

Biskupi zwyczajowo udzielali sakramentu bierzmowania w marcu, kwietniu lub maju. Ze względu na pandemię koronawirusa większość z tych uroczystości została odsunięta w czasie.

W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz zwiększeniem limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach kościelnych od 1 czerwca 2020 r. w Diecezji Tarnowskiej będzie istniała możliwość przystąpienia do sakramentu bierzmowania.Kuria diecezjalna poinformowała o tym w komunikacie.

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

Harmonogram udzielania sakramentu bierzmowania będzie aktualizowany na bieżąco – aktualne harmonogram KLIKNIJ TUTAJ <==.

1. W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz zwiększeniem limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach kościelnych, a także z dotychczasową praktyką duszpasterską oraz oczekiwaniem wiernych informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość przystąpienia do sakramentu bierzmowania.

2. Wskazania szczegółowe dla kandydatów i ich rodzin:

a) O przystąpieniu kandydatów do sakramentu bierzmowania decydują rodzice lub opiekunowie prawni;

b) Kandydaci, którzy nie przystąpią do sakramentu bierzmowania w proponowanym terminie, mogą przyjąć ten sakrament w czasie powakacyjnym lub w przyszłym roku z klasami młodszymi;

c) Ze względu na ograniczenia co do ilości wiernych na nabożeństwach, należy do minimum ograniczyć udział rodziny i bliskich w celebracji liturgicznej połączonej z przyjęciem bierzmowania.

3. Wskazania organizacyjne dla proboszczów i dziekanów:

a) W ramach dekanatu organizacją uroczystości zajmuje się ksiądz dziekan, który konsultuje się w ww. sprawie z proboszczami;

b) Po ustaleniu szczegółów (podział na grupy, miejsca) ksiądz dziekan ustala bezpośrednio z szafarzem sakramentu datę i godzinę udzielenia sakramentu bierzmowania;

c) Harmonogram udzielania sakramentu bierzmowania (bez wskazanych dat), opublikowany na stronie Wydziału Katechetycznego, określa, który biskup jest szafarzem sakramentu bierzmowania w danym dekanacie.

d) Proboszczowie powinni zatroszczyć się o przygotowanie bezpośrednie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

4. Egzaminy z wiedzy religijnej, przeprowadzane tradycyjnie na zakończenie klasy siódmej, zostają przeniesione na przyszły rok szkolny.

Ks. Tomasz Lelito – dyrektor Wydziału Katechetycznego / IB

Tagi
Pokaż więcej
Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast
Close