ADV
Kultura

Zgłoszenia jeszcze do 25 czerwca – weź udział w konkursie poetyckim

Jeszcze do 25 czerwca br. można zgłosić swój udział w piątej edycji konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”. Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów.

Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 9 tys. złotych. Organizatorami przedsięwzięcia są: Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

W dotychczasowych czterech edycjach „Źródła” wystartowało ponad 1000 osób! Warto przypomnieć, że w roku ubiegłym nadesłano rekordową liczbę 343 zgłoszeń, która przełożyła się na około półtora tysiąca wierszy ze wszystkich województw w Polsce oraz z zagranicy – Litwy, Włoch, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Kanady i Chile.

Zdaniem sprawującego honorowy patronat nad czwartą edycją konkursu Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, wydarzenie to stało się jednym z najważniejszych konkursów poetyckich w Polsce. – Z ogromną satysfakcją obserwuję rozwój Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło”. Poeci, ludzie sztuki pomagają nam zatrzymać się na moment i definiować rzeczy ważne dla istoty naszego człowieczeństwa. Potrzebujemy tej czułej busoli w natłoku napływających do nas zewsząd informacji, intensywności zmian i ciągłych wyzwańpodsumował.

Nowością w tym roku jest pojawienie się „Małego Źródła” skierowanego do wszystkich uczniów małopolskich szkół ponadpodstawowych. Tu także forma i tematyka utworów jest dowolna, ale mile widziane są wiersze inspirowane nazwą konkursu i jego motywem. W przedsięwzięciu mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych – zarówno osoby niepełnoletnie, jaki i pełnoletnie. Uczestnicy, którzy w momencie zgłoszenia nie ukończyli 18 lat muszą mieć podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 2,9 tys. zł.

Jako wojewódzka instytucja kultury chcemy popularyzować poezję wśród młodzieży z Małopolski, zachęcać młodych ludzi do inspiracji i własnej twórczości, przekładania swoich odczuć i spostrzeżeń na język poezji. Chcemy uwrażliwiać ich na słowo pisane, a także odkrywać młode talenty. Stąd inicjatywa „Małego Źródła” – podkreśla dyrektor Centrum Sztuki Mościce Anna Chmura.

Poezję w obu konkursach oceni powołane przez Organizatorów Jury w składzie: Józef Baran – poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury); Jadwiga Malina – poetka, animatorka kultury, sekretarz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; Beata Paluch – aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji; Adam Ziemianin – poeta, prozaik, autor wielu zbiorów wierszy, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej.

W tym roku ze względu na panujące obostrzenia podjęliśmy wspólnie decyzję o przyjmowaniu zgłoszeń wyłącznie drogą e-mailową. Warunkiem udziału jest nadesłanie do Organizatora trzech utworów poetyckich. Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci plików pdf  opatrzonych godłem słownym i tytułem, a w przypadku braku tytułu pierwszym wersem (każdy wiersz w osobnym pliku). Rękopisy nie będą brane pod uwagę. Należy pamiętać też o opłacie akredytacyjnej – informuje Piotr Kania z GOK Borzęcin.

Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy zadania: ze strony Centrum Sztuki Mościce: Anna Sadowska – tel. 14 633 46 11, mail: a.sadowska@csm.tarnow.pl oraz ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie – Piotr Kania, tel. 14 68 46 013, mail: gok@borzecin.pl

IB

Podobne artykuły

Back to top button