Wiadomości

„Ziemia” – powieść o wydarzeniach rabacji galicyjskiej / bezpłatna e-książka

W nocy z 18 na 19 lutego 1846 r. rozpoczęła się masowa rzeź ziemian, znana w historii jako rabacja lub rzeź galicyjska. Zbrojne gromady chłopów inspirowane przez austriackiego zaborcę zrabowały i zniszczyły w ciągu kilku dni w drugiej połowie lutego 1846 roku ponad 500 dworów. Zamordowano, często w bardzo okrutny sposób, kilka tysięcy osób, niemal wyłącznie ziemian, urzędników dworskich i rządowych oraz kilkudziesięciu księży. Po blisko 175 latach pamięć o tym wydarzeniu zaginęła w mrokach dziejów i ludzkiej niepamięci, mimo że teren powiatu brzeskiego również nawiedziła bratobójcza zawierucha…

Tematykę rzezi poruszył w w swojej najnowszej książce Emilia Skiba. Powieść – „Ziemia” to opowieść o wydarzeniach rabacji galicyjskiej. Książka jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej – zarówno w wersji pdf, jak w wersji na czytniki ebooków.

e-book do pobrania (nieodpłatnie):  www.bit.ly/Ziemia-epub-mobi <==

A co o swojej książce pisze jej autorka?

Polska, rok 1846. To fałsz. To nie ta historia, Polski nie ma na mapie.  „Ziemia” to opowieść o ludziach, na których losie zaważyła próba zmiany tej historii. To obraz feudalnych zależności, które doprowadziły do wydarzeń zapamiętanych jako rabacja galicyjska.

Uzupełniają się tu dwa wątki: pańszczyźnianego układu chłopi-szlachta, z centralną postacią Szeli i rodziną Boguszy, oraz świata żydowskiej karczmy, gdzie spotykają się wszystkie warstwy społeczne, a w dniu swojego wesela zostaje zamordowana córka arendarza, Rachel.

Nad utrzymaniem tych zależności czuwa starosta tarnowski, Breinl, który nie ma żadnego interesu w tym, aby system uległ zmianie. Zaś wieść po okolicy niesie, że do tego dążą Polacy przygotowujący antycesarskie powstanie.

Zimą 1846 panuje głód. Promień nadziei chcą chłopom nieść emisariusze, namawiający ich do powstania, które ma dać im wolność i ziemię. Czy chłopi wierzą tym obietnicom? W Smarzowej nie. Tu wierzą słowu miłościwego cesarza, który ziemię rozda za wierność. Kiedy? Nie wiadomo. Więc chłopi są cesarscy, a „Polska” to dla nich puste słowo. Tak myśli Szela, a on jest u cesarza namiestnikiem za całą wieś. U cesarza szuka sprawiedliwości jedyną możliwą drogą – skarg. Właśnie przyszła odpowiedź w sprawie nadużyć, o jakie Szela zaskarżył dwór. Chłop stawia się w kancelarii Boguszów na odczytanie cesarskiego werdyktu. Dla niego – niekorzystny.

Werdykt zbiega się z wezwaniem Szeli do Breinla, który chce dowiedzieć się, co o powstaniu słyszeli chłopi. Tragiczna sytuacja na wsi to dla starosty doskonały grunt do złożenia obietnicy, o której odrzuceniu Szela nawet by nie pomyślał. To cesarska obietnica – ziemia za utrzymanie we wsi porządku, gdy chłopi poczują się zagrożeni. Dowolnymi środkami, byle jednego dnia. Wprawia to w ruch mechanizm, którego zasięgu i efektów nikt nie przewidział.

W „Ziemi” splatają się głosy siedmiu narratorów, relacjonujących akcję i wprowadzających w realistycznie opisany świat galicyjskiej wsi z połowy XIX wieku. Pozwala to spojrzeć na przebieg wydarzeń z kilku perspektyw i zaprasza do stawiania pytań o pamięć historyczną, obiektywizm opisu i interpretacji historii, pozycję i rolę jednostki oraz jej sprawczość w szerszym kontekście historycznym.

Narracja Perel, siostry Rachel, to luźne nawiązanie do „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego oraz dyskusja z interpretacjami rabacji, jakie niesie ze sobą młodopolski dramat.

Kontakt: ziemia.ebook@gmail.com
© Emilia Skiba 2020, self-publishing na licencji CC BY-NC-ND

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast