ADV
Wiadomości

Vesna buduje osadę turystyczną

W Gnojniku na powierzchni 1 hektara powstaje osada turystyczna. Jeszcze w tym roku wybudowane zostaną dwa drewniane budynki o konstrukcji szkieletowej oraz kompleks altan. Wykonane zostaną także drogi i ścieżki komunikacyjne. Rozpoczęto już budowanie ogrodu społeczno-terapeutycznego. Do powstania osady Vesna zbudowała partnerstwo, a najważniejszą grupą zaangażowaną w kreowanie tego miejsca są seniorzy, gdyż będzie tu zlokalizowana pierwsza w Polsce turystyczna Senior Osada.

Innowacyjność projektu budowy Senior Osady jako strefy międzypokoleniowej aktywności obywatelskiej nagrodzona została przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego, który przyznał na jej powstanie pierwsze środki finansowe. Nowo powstałe miejsce będzie także siedzibą Stowarzyszenia Vesna.

Budowa miejsca dla naszej siedziby i działalności turystycznej była w naszych planach już od kilku lat – mówi Bożena Malaga-Wrona, prezes zarządu Vesny – marzyliśmy o budowie nowoczesnej ale opartej o lokalne dziedzictwo osady turystycznej, w której będziemy mieć swoją siedzibę i możliwości prowadzenia różnych aktywności integracyjnych i edukacyjnych. Konsekwencja w poszukiwaniu środków zewnętrznych przyniosła swoje efekty i rozpoczynamy inwestycję, która przeniesie nas na inny poziom działalności. Już nie tylko będziemy wyjeżdżać na wyprawy i wyjazdy turystyczne ale będziemy do siebie zapraszać ludzi z całej Polski, bo zrobimy z naszej osady perełkę turystyczną. Jestem tego pewna widząc zaangażowanie naszych partnerów, wolontariuszy i sympatyków.

Stowarzyszenie Vesna od ośmiu lat aktywnie działa na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych powiatu brzeskiego poprzez organizację aktywnych form spędzania wolnego czasu. Organizuje wyprawy górskie i eco campy. Od początku swojej działalności Vesna zorganizowała ponad 100 wypraw, w których wzięło udział ponad 3 000 osób. Należy dodać, że uczestnikami wypraw są grupy międzypokoleniowe, często całe rodziny. Stowarzyszenie stawia na integrację międzypokoleniową i ma w tym względzie zarówno doświadczenie jak i sukcesy. Od 2019 roku realizuje dwuletni projekt pn. „Partycypacja społeczna seniorów poprzez wolontariat”, współfinansowany przez Województwo Małopolskie, w ramach którego powstało Międzypokoleniowe Centrum Wolontariatu w Brzesku (MCW). Seniorzy z MCW aktywnie włączają się w budowanie ogrodu społecznego w osadzie. Posadzili już sad i wrzosowisko. Pielęgnują rosnące tam drzewa i projektują eko rozwiązania dla osady, bo na ekologię Vesna zwraca uwagę i chce żeby osada miała rozwiązania dbające o środowisko.

Cała nasza osada będzie ekologiczna – wyjaśnia Bożena Malaga-Wrona – będziemy czerpać energię ze słońca i w tym celu zastosujemy fotowoltaikę, zamontujemy eko oczyszczalnię ścieków i będziemy prowadzić sukcesywnie nasadzenia, prowadząc jednocześnie edukację proekologiczną. Wykonamy obieg zamknięty wody, co pozwoli na podziemne podlewanie ogrodu odzyskaną, oczyszczoną wodą – dodaje.

Główne założenia działania osady będą zaplanowane przy udziale seniorów. Partnerzy którzy już od kilku lat wspólnie działają na rzecz aktywizacji i włączania społecznego seniorów, po zdobyciu doświadczenia w budowie oferty Senior Osady w Małopolsce planują kolejną osadę wybudować na Podkarpaciu, gdzie swoją siedzibę ma Fundacja Rozwoju Umiejętności i Relacji. Do tego czasu partnerzy będą pozyskiwać fundusze z różnych źródeł na budowę osady w Gnojniku, a pierwsze efekty tych starań już są, bo w miejscu osady jeszcze w tym roku wybudowana zostanie wiata turystyczna ze środków programu „Małopolska Gościnna”. Oznakowany zostanie także dojazd do osady zlokalizowanej na południowym przysiółku Anczykówka, do której prowadzi droga gminna łącząca drogę powiatową w kierunku Lipnicy Murowanej z drogą krajową relacji Nowy Sącz.


IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button