ADV
Materiały sponsorowaneWiadomości

NADCHODZI NOWE!

Stowarzyszenie „Vesna” mimo pandemii nie zwalnia tępa! Po wyprawach, wycieczkach górskich i krajoznawczych oraz eco campach, przyszła kolej na… Senior Osadę! A to dopiero początek!

„Vesna” już od ośmiu lat prowadzi działania na rzecz wspierana rozwoju gospodarczego regionu oraz aktywizacji jego mieszkańców w każdym wieku. Zorganizowała już ponad 100 wypraw, w których wzięło udział ponad 3 tysiące uczestników. Zwraca uwagę w szczególności na seniorów, których cały czas zachęca do wspólnej aktywności i kreatywnego spędzania wolnego czasu. „Vesna” działa także w obszarze wolontariatu – w latach 2018-2019 zorganizowała trzy takie projekty, w tym projekt „Senior z ułańską fantazją”, który był skierowany do grupy międzypokoleniowej z Subregionu Tarnowskiego i Małopolski Zachodniej.

„Vesna”, chcąc dalej rozwijać swoją działalność i poszerzać spektrum swoich działań, planuje budowanie ogrodu społecznego. Jak informuje Bożena Malaga-Wrona, prezes zarządu Vesny – będzie to miejsce edukacji regionalnej, prozdrowotnej, ekologicznej i integracji międzypokoleniowej. To przestrzeń, w której będą działy się cuda małe i duże: kulinarne, ogrodowe, ekologiczne i towarzyskie. Senior Osada, która będzie częścią większego projektu, będzie miała na celu aktywizację seniorów za pomocą metody Appreciative Inquiry (AI). Metoda AI powstałą w USA i bazuje na dorobku psychologii pozytywnej. Metoda ta – wyjaśnia  Bożena Malaga-Wrona – opiera się na przekonaniu, że każda stworzona przez ludzi grupa posiada w sobie elementy i energię, które działają. Wspiera mocne strony uczestników, skupiając się na odnalezieniu tego, co może funkcjonować właściwie oraz stawia pytania o marzenie o tym, co mogłoby zadziałać najlepiej i inspirować do konstruktywnego działania – doda.

Wszystkie prace będą wykonywane przez członków stowarzyszenia i wolontariuszy, tak aby stworzyć jak najbardziej samowystarczalną społeczność. Będzie to także jeden z kroków edukacyjno-terapeutyczno-integracyjnych. Środowisko, w którym żyjemy i głęboka nieświadomość społeczeństwa o dbanie o naturę to wciąż duży problem. Projekt Osady, zakłada dbanie o środowisko na poziomie lokalnym. Będzie formą aktywizacji społecznej seniorów w wolontariacie ekologicznym, którego zadaniem będzie wykorzystanie potencjału seniorów na rzecz edukowania młodszych pokoleń. Na terenie Senior Osady powstanie ogród społeczny, ze ścieżkami tematycznymi oraz stanowiskami lęgowymi dla ptaków, których obecność w ogrodzie pozwoli nie tylko na zapewnienie odpowiednich warunków dla ptaków, ale również będzie doskonałym miejscem do prowadzenia obserwacji.

Zauważalne jest coraz większe zapotrzebowanie na zajęcia terapeutyczne wśród seniorów, którzy chcą spędzać czas aktywnie i w grupie. Wraz z powstaniem ogrodu społecznego „Vesna” pozyska miejsce na prowadzenie aktywnych form włączania społeczności lokalnej do wspólnego działania. Ważną funkcją ogrodu będzie terapia, która jest szczególnie potrzebna po tak długim okresie izolacji, spowodowanej pandemią koronawirusa. W tym trudnym czasie można zauważyć obniżenie poziomu energii, związanej z odosobnieniem i brakiem towarzystwa. Osada będzie miejscem do rozwijania swoich pasji, nie tylko ogrodniczych, ale także do uprawiania sportu, gotowania i prowadzenia rozmów.

IB

Fot. Maciej Mazur

Podobne artykuły

Back to top button