ADV
Wiadomości
Trending

Zmarł Antoni Pabian – wieloletni działacz społeczny z Bielczy

W wieku 85 lat zmarł Antoni Pabian, sołtys Bielczy w latach 1994-2007, radny Rady Gminy Borzęcin w latach 1994-1998. Człowiek zaangażowany w życie społeczne wsi Bielcza, oddany lokalnym sprawom. Piastując urząd sołtysa, od początku dał się poznać jako dobry gospodarz wsi. Cieszył się dużym zaufaniem mieszkańców, co skutkowało w konsekwencji ponownymi wyborami na to stanowisko.

W okresie sprawowania urzędów starał się być łącznikiem między społecznością Bielczy a władzami gminy. Intensywnie pracował na rzecz powstania i oddania do użytku tak potrzebnego wówczas budynku dla przyszłego zespołu szkół wraz z halą gimnastyczną oraz budowy wielofunkcyjnego obiektu, w którym swoje siedziby miały: Ochotnicza Straż Pożarna, świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, filia Gminnej Biblioteki Publicznej, poczta oraz centrala telefoniczna.

Czas jego „sołtysowania” to także okres telefonizacji i wodociągowania wsi. Mocno angażował się pomagając szczególnie w sprawach spornych, przy ustalaniu trasy przebiegu sieci. Pojawiające się konflikty potrafił niejednokrotnie załagodzić i rozwiązać. Brał także czynny udział w gazyfikacji wsi, będąc członkiem społecznego komitetu.

Przy jego udziale doprowadzono do wyżwirowania drogi dojazdowej do figury Matki Bożej na tzw. „Górach” i ułożenia schodów betonowymi płytami. Wykonano także parking przy kościele parafialnym oraz obok cmentarza.

Lata 1997–1998 to czas największych powodzi w Bielczy, okres czynnej pomocy mieszkańcom w usuwaniu skutków powodzi, jak też wszelkich starań o dofinansowanie i odbudowę uszkodzonych lub zniszczonych zabudowań, obiektów technicznych i dróg.

Śp. Antoni Pabian miał także swój wkład w wiele innych inwestycji na terenie wsi, w tym w poprawę oświetlenia ulicznego, wykonanie przepustów na rowach melioracyjnych umożliwiających dojazd rolników do pól czy budowę i remonty dróg.

Dobrze znał społeczność, w której mieszkał i pracował. Pozwalało mu to dostrzegać problemy mieszkańców, na które nie pozostawał obojętny. Jak podkreślają w rozmowie mieszkańcy Bielczy, dążył do kompromisu, stawiając często sprawy społeczne i zgodę wyżej, niż własne „ja”. Godnie reprezentował lokalną społeczność i w odpowiedni sposób potrafił przedstawiać racje i potrzeby mieszkańców. Był komunikatywny, taktowny i kulturalny. Człowiekiem z dużą klasą. Dla wielu bielczan był wzorem do naśladowania – uczciwy, pracowity i uczynny, prawdziwy dżentelmen, człowiek tzw. „starej daty”, których coraz mniej w dzisiejszym świecie.

Pogrzeb śp. Antoniego Pabiana miał miejsce 26 marca br. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Bielczy.

Piotr Kania

borzecin.pl

Podobne artykuły

Back to top button