ADV
Wiadomości
Trending

Zmarł Bogusław Tolasz – burmistrz Brzeska w latach 1997-1998

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bogusława Tolasza, byłego radnego miejskiego i burmistrza Brzeska, wieloletniego dyrektora Zakładów Naprawy Taboru Samochodowego i Sprzętu (obecnie MWM), zasłużonego działacza społecznego.

Bogusław Tolasz pochodził z Niedobczyc, dzisiejszej dzielnicy Rybnika. Do Brzeska przybył w 1978 roku, zaraz po ukończeniu studiów na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej. Bardzo szybko zintegrował się z mieszkańcami naszego miasta, mając duży wpływ na jego rozwój, stając się równocześnie inicjatorem wielu przedsięwzięć i działań na rzecz lokalnej społeczności. W latach 1994-2002 zasiadał w Radzie Miejskiej. Od 15 lipca 1994 do 20 lutego 1997 roku pełnił funkcję wiceburmistrza Brzeska, a od 21 lutego 1997 do 3 listopada 1998 roku zajmował stanowisko burmistrza. Był jednym z głównych inicjatorów stworzenia i wydania w 2006 roku pierwszej w historii zwartej monografii Brzeska, jedynej jak dotąd publikacji obejmującej komplet zagadnień dotyczących naszego miasta i regionu. Potrafił docenić znaczenie historii, której prywatnie był miłośnikiem. Wraz z żoną Marią wolny czas spędzali najczęściej na zwiedzaniu zabytków. Interesował się również sportem. Mocno zaangażowany był w pomoc dla sekcji siatkówki Okocimskiego Klubu Sportowego, dokładając swoją cegiełkę do historycznego awansu brzeskiej drużyny do I ligi. Przyczynił się też do uruchomienia pierwszej w Brzesku nowoczesnej strzelnicy sportowej, do dziś służącej brzeskim policjantom w rutynowych treningach strzeleckich, a także Lidze Obrony Kraju.

Zawodowo najdłużej związany był z ZNTSiS (późniejsza MWM), w których początkowo był głównym specjalistą ds. energetycznych, a później kierownikiem Działu Energo-Mechanicznego. Uczestniczył we wszystkich najważniejszych wydarzeniach dotyczących firmy. Szczególnym zaangażowaniem wykazał się przy pracach budowlano-inwestycyjnych, mających istotne znaczenie w rozwoju zakładów. Cieszył się dużym zaufaniem całej załogi, z której woli w latach 1986-1988 reprezentował ją w pracach Rady Pracowniczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Od kiedy objął stanowisko dyrektora naczelnego, przedsiębiorstwo stało się wiodącym producentem specjalistycznych pojazdów służących w gospodarce komunalnej wielu polskich miast. Spora część produkcji trafiała też na rynki zagraniczne. Miał duży udział przy wprowadzaniu do strategii rozwoju firmy zupełnie nowych kierunków, znacznie rozszerzających zakres produkcji. Był głównym inicjatorem współpracy z najważniejszymi ośrodkami badawczymi naukowymi w kraju, co zaowocowało wdrożeniem wielu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.  W czasie zatrudnienia w ZNTSiS został odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. Ponadto otrzymał branżową odznakę „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa” oraz stopień Inżyniera Górniczego III Stopnia. W 2002 roku otrzymał pamiątkowy medal za pomoc i współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa powiatu brzeskiego. W 2010 roku został odznaczony Medalem „625-lecia Miasta Brzeska”.

Cześć Jego Pamięci!

foto: brzesko.pl

brzesko.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button