ADV
Religia
Trending

Zmarł śp. ks. prałat Franciszek Kostrzewa. Zostanie pochowany w Brzesku. Miał 95 lat

We wtorek 5 marca 2024 roku zmarł śp. Ks. Franciszek Kostrzewa – były proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krynicy – Zdroju, rezydent w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie.

Msza święta w kaplicy Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie w środę (6 marca) o godz. 17.00.

Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku w czwartek (7 marca) o godz. 14.00, po której ciało śp. Zmarłego zostanie złożone na cmentarzu parafialnym w Brzesku.

Ks. Franciszek Kostrzewa

Ks. Franciszek Kostrzewa urodził się 30 września 1928 roku w Brzezowcu, jako syn Stanisława i Marii z domu Szot. Pochodził z parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Brzesku. Egzamin dojrzałości złożył w 1949 roku w Brzesku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 9 maja 1954 roku, w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Porąbka Uszewska (od 10 listopada 1954 roku), Radłów (od 15 lipca 1958 roku), Stary Sącz (od 10 lipca 1961 roku). W 1968 roku został mianowany rektorem kościoła Sióstr Klarysek w Starym Sączu. W dniu 31 sierpnia 1972 roku został mianowany ojcem duchownym, a w dniu 4 października 1973 roku wykładowcą homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W dniu 19 sierpnia 1974 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krynicy – Zdroju. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego wizytatora nauki religii i dekanalnego duszpasterza dzieła powołań w dekanacie Stary Sącz, a także dekanalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców, notariusza i wicedziekana w dekanacie Krynica oraz diecezjalnego wizytatora nauki religii i kapelana w sanatoriach w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krynicy – Zdroju. Urząd proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krynicy – Zdroju pełnił do 6 października 1993 roku, a następnie zamieszkał w parafii Tarnowiec, w charakterze rezydenta. Od 1998 roku mieszkał w parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku. W 2022 roku zamieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 10 września 1968 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 30 września 1970 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W dniu 10 października 1974 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Foto: KS. ZBIGNIEW WIELGOSZ /FOTO GOŚĆ

Ks. Marek Podgórski – notariusz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Podobne artykuły

Back to top button