ADV
Wiadomości
Trending

Zmarł Tadeusz Babicz – działacz społeczny i pracownik samorządowy

27 lipca 2020 roku, w wieku 79 lat zmarł  Tadeusz Babicz – wieloletni pracownik samorządowy, działacz społeczny zaangażowany w życie gminy i powiatu.

Tadeusz Babicz urodził się w 1941 roku w Jasieniu. Ukończył pomaturalną Państwową Szkołę Techniczną w Krakowie o kierunku geodezyjnym. Był też absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie (studia geodezyjne). Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1962 r. w Państwowym Przedsiębiorstwie Fotogrametrii w Krakowie, gdzie m.in. wykonywał mapę topograficzną Polski – na terenach Pomorza Zachodniego, terenów zachodniej oraz centralnej Polski. Od 1970 r. zawodowo związał się z Brzeskiem. Początkowo pracował w Powiatowym Biurze Geodezji i Terenów Rolnych. Po reformie administracyjnej państwa, w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie, gdzie został oddelegowany na kierownika ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w Brzesku. W latach osiemdziesiątych XX wieku współzałożyciel i działacz NSZZ Solidarność w regionie brzesko-bocheńskim. W okresie stanu wojennego kolportował podziemną prasę wolnościową oraz udzielał pomocy internowanym działaczom i ich rodzinom. W latach 1990-1994 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku, pierwszej rady wyłonionej w wyniku wolnych wyborów samorządowych. W latach 1995-2002 członek komisji Rady Miejskiej w Brzesku. W 1999 r. został naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pełniąc jednocześnie obowiązki geodety powiatowego. W tym czasie w powiecie brzeskim, po kilkunastu latach przerwy rozpoczęła się kontynuacja scaleń. Cyklicznie co dwa lata w Brzesku organizował konferencje krajowe naukowo-techniczne związane z geodezją. Współorganizował we wrześniu 2003 roku w Brzesku konferencję w ramach II Światowego Kongresu Katastralnego. Brał czynny udział w tworzeniu mapy numerycznej powiatu brzeskiego, która była jedną z pierwszych tego typu map w Polsce. Po przejściu na emeryturę nadal prowadził działalność społeczną, min. przyczynił się do powstania Szkoły Katolickiej w Brzesku oraz był autorem wielu artykułów w czasopiśmie „Kościół nad Uszwicą”. Był przykładnym mężem, ojcem i dziadkiem.

IB

Podobne artykuły

Back to top button