ADV
Wiadomości
Trending

Zmarła Maria Okrzesa. Pełniła funkcję Wójta Gminy Dębno

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś. P. Marii Okrzesy, zasłużonego samorządowca oraz człowieka oddanego lokalnej społeczności.

Pani Maria Okrzesa w latach 1973- 1977 była Sekretarzem Urzędu Gminy Dębno, następnie od 14.04.1977 r. pełniła bez przerwy funkcję Naczelnika Gminy Dębno, a po zmianach przepisów samorządowych – od 13.06.1990 r. do 15.11.2002 r. pełniła funkcję Wójta Gminy Dębno. Nieprzerwanie pracowała w samorządzie terytorialnym 29 lat.
W swojej pracy na rzecz lokalnej społeczności wykazywała wyjątkowe zaangażowanie, poświęcenie i bezinteresowne oddanie w rozwój Gminy Dębno. Dzięki Jej wysiłkowi została przeprowadzona min. kompleksowa elektryfikacja, gazyfikacja, telefonizacja i częściowe zwodociągowanie Gminy Dębno, jak również rozpoczęto proces budowy kanalizacji w naszej Gminie.
Ś. P. Marii Okrzesa nie były obce działania na rzecz krzewienia kultury, tradycji oraz wzbogacania bazy oświatowej, obiektów sportowych i remiz ochotniczych straży pożarnych. Nie można zapomnieć również o wielu kilometrach wybudowanych dróg.
Msza Święta żałobna za duszę Ś.P. Marię Okrzesę zostanie odprawiona w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Porąbce Uszewskiej w piątek 2 września 2022 r. o godz. 15:00.
ug
Back to top button