ADV
1
Wiadomości

Zmodernizowano Dom Ludowy w Borzęcinie

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie realizuje zadanie polegające na gruntownej modernizacji Domu Ludowego w Borzęcinie (siedziba GOK). Zadanie finansowane jest ze środków gminnych przy wsparciu dwóch funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 7.4.1.1 realizowane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz działanie 19.2 z projektu złożonego do Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”. Łączna wartość obu zadań to kwota 1 367 146,32 zł. I choć termin realizacji obu zadań mija odpowiednio w maju i czerwcu, to wykonano już większość prac zawartych w obu wnioskach, w tym modernizację placówki. Do kompletu brakuje tylko zakupu niezbędnego wyposażenia.

Prace budowlane prowadzone były od października ubiegłego roku przez firmę Budolex z Ujanowic. Jak przyznaje Piotr Kania, dyrektor placówki – budynek zmodernizowano dokonując daleko idących zmian.

– Co najważniejsze – wyremontowano przeciekający dach, który uniemożliwiał nam normalne funkcjonowanie. Docieplono go warstwą 10 cm izolacji i pokryto specjalną membraną. Wykonano obróbki blacharskie, zamontowano rynny, wymieniono instalację odgromową. W obrębie sali imprez – podwieszany sufit wypełniono wełną pochłaniającą fale akustyczne, zamontowano urządzenia centralnej klimatyzacji. Z branży elektrycznej wykonano wewnętrzną linię zasilającą (WLZ), zasilanie budynku i wyniesienie liczników na zewnątrz, rozdzielnice prądu sali głównej wraz z zasilaniem i wyposażeniem, okablowanie zmiennoprądowe oświetlenia i infrastruktury sceny. Zamontowano energooszczędne lampy, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Przebudowano i wymalowano scenę na sali imprez, zwiększona została moc przyłączeniowa do 24kW. Położono nowy parkiet nanosząc wcześniej warstwy zabezpieczające posadzkę przed wilgocią. Zabudowano grzejniki i specjalne ustroje akustyczne na bocznych ścianach. W obrębie sali narad oraz zaplecza odnowiono ściany i sufity, zamontowano klimatyzator, parapety wewnętrzne, ułożono parkiet. Gruntownie wyremontowano i przebudowano balkon, instalując płytki i barierki. Wykonano także niezbędne okablowanie zasilania i struktury medialnej, mechanizmy zasłaniające okna, elektrycznie sterowane rolety i firany, zakupiono mobilny system do streamingu i rejestracji wydarzeń z możliwością transmisji do internetu – informuje Piotr Kania.

Oprócz robót wewnętrznych, zrealizowano prace zewnętrzne w obrębie schodów wejściowych do budynku, rampy dla niepełnosprawnych, a także terenu zielonego wokół budynku oraz związane z wymianą, przełożeniem
i czyszczeniem części kostki chodnikowej. Wymieniono oświetlenie na energooszczędne. Zamontowano nowe drzwi wejściowe do budynku od strony rzeki Uszwicy oraz podświetlany napis na froncie budynku.

Już niebawem Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wzbogaci się także o oświetlenie sceniczne, bezprzewodowe mikrofony nagłowne i krawatowe. W kuchni wymieniona zostanie część sprzętu, z którego podczas wielu imprez korzystają wynajmujący obiekt.

Przypomnijmy, że kilka miesięcy wcześniej udało się doposażyć GOK w system monitoringu z promiennikami podczerwieni oraz sprzęt elektroniczny potrzebny w pracy instytucji (serwer plików, komputery, drukarki, sprzęt fotograficzny). Ponadto w grudniu ubiegłego roku odebrano 8 kompletów strojów ludowych dziewczęcych i 8 chłopięcych oraz buty dla młodszej grupy ZPiT „Borzęcanie”.

– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do modernizacji budynku Domu Ludowego, władzom gminy Borzęcin, tj. Radnym Rady Gminy Borzęcin z Czesławem Małkiem na czele i Wójtowi Januszowi Kwaśniakowi za budżetowe wsparcie i przekazanie środków na zabezpieczenie wkładu finansowego zadania (sfinansowanie zwrotnej pożyczki oraz wkładu własnego do zadania), Skarbnik Gminy Joannie Baczyńskiej za wszelką pomoc w zakresie finansów, Zarządowi Województwa Małopolskiego oraz Radzie Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” za wybranie projektów do realizacji, właścicielom, i pracownikom firmy Budolex, kierowniczce robót budowlanych, inspektorom nadzoru i tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w modernizacji. Szczególnie dziękuję zaangażowanym w projekt pracownikom administracyjnym GOK, dzięki którym zrealizowaliśmy oba projekty praktycznie od pomysłu i złożonych wniosków, przez organizację przetargów i nadzór nad zadaniem. Budynek z otoczeniem prezentuje się jak przystało na XXI wiek – przyznaje Piotr Kania.

Dom Ludowy w Borzęcinie to jeden z najczęściej używanych obiektów przez mieszkańców gminy. Mieści się tu siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Odbywają się w nim nie tylko imprezy organizowane przez GOK, bibliotekę, przedszkole czy szkołę, ale też np. spotkania okolicznościowe seniorów, próby ZPiT „Borzęcanie”, zebrania i szkolenia czy imprezy prywatne mieszkańców.


(h)

Podobne artykuły

Back to top button