ADV
Wiadomości

Znamy oferty na projekt i budowę tzw. II etapu „łącznika brzeskiego”

Sześciu wykonawców chce zaprojektować i wybudować I odcinek dwujezdniowej DK75 Brzesko-Nowy Sącz, czyli tzw. II etap „łącznika brzeskiego”. Złożone oferty otwarto 28 sierpnia 2020 r. Najniższa zaproponowana cena wynosi ponad 98 mln zł, natomiast najwyższa ponad 153 mln zł. Komisja przetargowa sprawdzi wszystkie oferty, zanim wyłoniony zostanie wykonawca.

Do przetargu na projekt i budowę I odcinka dwujezdniowej DK75 Brzesko-Nowy Sącz, tzw. II etapu „łącznika brzeskiego” wpłynęło sześć ofert i wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie terminu zamówienia o trzy miesiące. Wszyscy też zapewniają gwarancję na 5 lat. Różnice pojawiają się w wycenie zadania:

Eurovia – cena ofertowa 98 321 280,00 zł
Trakcja S.A – 105 066 877,54 zł
Strabag Inf. Poł. – 114 745 839,00 zł
NDI Sp.z o.o. + NDI SOPOT – 137 612 910,40
IMB Podbeskidzie + PBDM Dębica – 138 365 586,04 zł
Budimex – 153 290 964,00 zł

Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę drogi głównej ruch przyspieszonego, łącznic, dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogi głównej ruchu przyspieszonego, a także budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Powstaną obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne. Przebudowane zostaną: istniejące drogi i skrzyżowania, urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazowe, urządzenia melioracyjne i hydrologiczne oraz urządzenia kolejowe. W niezbędnym zakresie przełożone będzie koryto rzeki Uszwicy. Przewidziano także zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej ruchu przyspieszonego.

Na realizację zadania zakładano okres pomiędzy 39 a 36 miesięcy. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali realizację zadania w ciągu 36 miesięcy.

II część tzw. łącznika brzeskiego z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica miasta, przebiegająca w ciągu DK75, będzie dwujezdniowa. Będzie to droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP). Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazały, że przekrój ten może się okazać niewystarczający, stąd decyzja o zmianie. Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. Budowa II etapu łącznika pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego, pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku.

Kalendarium

4 maja 2017 r. – zawarta została umowa na przygotowanie STEŚ z uzyskaniem decyzji środowiskowej

4 marca 2020 r. – decyzja środowiskowa stała się ostateczna

2 lipca 2020 r. – ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi

28 sierpnia 2020 r. – otwarto oferty przetargowe


GDDKIA Kraków

Podobne artykuły

Back to top button