ADV
Wiadomości

10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony został w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, działająca od 1948) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. Początkowo Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego nie miał określonego charakteru. Za generalne cele przyjęto upowszechnienie polityki zdrowia psychicznego oraz edukację społeczną w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Każdego roku Federacja wybiera do promowania nowy temat.

Czas pandemii odbił się i nadal odbija na naszym zdrowiu psychicznym. Wiele aspektów zdrowia psychicznego zostało zakwestionowanych; a już przed pandemią w 2019 r. szacuje się, że jedna na osiem osób na świecie żyła z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dostępność do usług oraz środki finansowe dostępne na rzecz zdrowia psychicznego są nadal niewystarczające i są znacznie niższe od tego, co jest potrzebne, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Pandemia COVID-19 spowodowała globalny kryzys zdrowia psychicznego, generując krótko i długoterminowe stresy co wpłynęło na zdrowie psychiczne milionów ludzi. Szacuje się, że wzrost zarówno zaburzeń lękowych, jak i depresyjnych wynosi ponad 25% w pierwszym roku pandemii. Jednocześnie usługi w zakresie zdrowia psychicznego zostały poważnie zakłócone, a luka w leczeniu chorób psychicznych zwiększyła się.

Rosnące nierówności społeczne i gospodarcze, przedłużające się konflikty, przemoc i zagrożenia zdrowia publicznego dotykają całe populacje, zagrażając postępowi w kierunku poprawy dobrostanu. Należy zwiększyć uwagę i zaangażowanie poświęcane zdrowiu psychicznemu oraz wzmocnić opiekę nad zdrowiem psychicznym, tak aby wszystkie potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego zostały zaspokojone poprzez ogólnodostępne, przystępne cenowo i wysokiej jakości usługi i wsparcie specjalistów.

Stygmatyzacja i dyskryminacja nadal stanowią przeszkodę do włączenia społecznego i dostępu do właściwej opieki. Co ważne, wszyscy możemy odegrać swoją rolę w zwiększaniu świadomości na temat zdrowia psychicznego, a Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest okazją do zrobienia tego wspólnie.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Osoby będące w kryzysie, zmagające się z depresją, z myślami samobójczymi mogą liczyć na pomoc! Poniżej podajemy listę organizacji i instytucji w których dyżurują psycholodzy i inni specjaliści, którzy są w stanie pomóc w wyjściu z kryzysu lub przekierować do odpowiednich miejsc pomocowych.

Poza konkretną pomocą ważna jest też zwykła, przyjazna rozmowa z kimś zaufanym. Nawet w najgorszym kryzysie nie jesteś sam(a), ta strona jest dla Ciebie.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer alarmowy 112.

tel. 800 70 2222
Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym
Czynny 7 dni w tygodniu
24 godziny na dobę
telefon bezpłatny
dostępny czat
kontakt przez e-mail
strona www <==
dyżury specjalistów: Możesz, zadzwonić, pisać przez czat lub napisać e-mail, skorzystać z porad specjalistów: prawnika, psychiatry, pracownika socjalnego, terapeuty uzależnień, asystenta zdrowienia, seksuologa (lista dyżurów na stronie internetowej).

tel. 116 111
Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży
Czynny 7 dni w tygodniu
24 godziny na dobę
telefon bezpłatny
kontakt przez e-mail
strona www <==
Ze strony www można też (po zalogowaniu) wysłać e-mail do specjalisty.
Masz problem i szukasz osoby, do której możesz się z nim zwrócić? Czujesz się samotny(a), potrzebujesz wsparcia i rozmowy z życzliwą osobą? Zadzwoń lub napisz wiadomość.

116 123
Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
Czynny 7 dni w tygodniu
od 14:00 do 22:00
telefon bezpłatny
strona www <==
Telefon dostępny jest dla osób, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem, udziela pomocy osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu oraz bliskim osób w kryzysie.

800 121212
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Czynny 7 dni w tygodniu
24 godziny na dobę
telefon bezpłatny
dostępny czat
strona www <==
Można porozmawiać o dowolnych sprawach i problemach, np. o przemocy, problemach emocjonalnych, relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania. Możesz pozostać całkowicie anonimowy.
Czat nie wymaga logowania, nie trzeba instalować żadnej aplikacji.

Pod numer interwencyjny mogą też dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

800 108 108
Wsparcie dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie)
od poniedziałku do piątku
od 14:00 do 20:00
telefon bezpłatny
kontakt przez e-mail
strona www <==
Telefon prowadzi Fundacja „Nagle Sami”.
Linia adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie czy zasięgnąć porady. Dyżury w Telefonie Wsparcia pełnią psychologowie i przeszkoleni studenci ostatnich lat psychologii.

We wszelkich sprawach: wsparcia, terarapii, administarcyjnych, szkoleń można pisać na mail: info@naglesami.org.pl

800 111 123
Tumbo Pomaga pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie
od poniedziałku do piątku
od 12:00 do 18:00
telefon bezpłatny
e-mail przez stronę
materiały edukacyjne
strona www <==
Program „Tumbo Pomaga” powstał, by pomóc dzieciom i młodzieży w żałobie oraz ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom, którzy towarzyszą im w tych trudnych chwilach.
„Tumbo Pomaga” jest efektem długoletniej pracy Funduszu Dzieci Osieroconych, działającego przy Fundacji Hospicyjnej.

Jeśli wolisz napisać, na Twój mail czekają specjaliści z różnych dziedzin: lekarze, psycholodzy, osoby duchowne, pracownicy socjalni. Odpowiemy w ciągu 48 godzin.

22 484 88 01
Antydepresyjny telefon zaufania
od poniedziałku do piątku
od 15:00 do 20:00
płatne wg stawek operatora
kontakt przez e-mail
dyżur psychologa
dyżur psychiatry
dyżur seksuologa
strona www <==

bov.pl / IB

Podobne artykuły

Back to top button