ADV
Powiat BocheńskiWiadomości

16 milionów złotych na inwestycje drogowe! / zdjęcia

Ponad 16 milionów złotych to łączna wartość inwestycji drogowych realizowanych tylko w tym roku przez samorząd powiatu bocheńskiego. Połowa tej kwoty pochodzi z dofinansowania z funduszu dróg samorządowych lub rezerwy subwencji ogólnej jak również dofinansowania samorządów gminnych. Obecnie trwają prace drogowe w prawie wszystkich gminach powiatu. Starosta Korta wspólnie z wicestarostą Drożdżakiem i dyrektorem PZD Białką sprawdzali stan zaawansowania.

Modernizacja dróg jest ważnym czynnikiem mobilizującym rozwój naszego powiatu. Kompleksowa poprawa nawierzchni, remont i budowa chodników czy tworzenie zatok autobusowych wpłynie także na podniesienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy użytkowników. Dlatego tak dużą uwagę przykładamy do tej sfery działalności. Dzięki współpracy z samorządami gminnymi i uzyskanej dotacji możemy poprawiać infrastrukturę drogową – wyjaśnia starosta Adam Korta.

Prace trwają przy ul. Strzeleckiej w mieście Bochnia oraz w Pogwizdowie, gdzie wyremontowany zostanie prawie 2 kilometrowy odcinek drogi za blisko 1,3 miliona zł. Do tej pory drogowcy wykonali prace dotyczące obustronnego ścięcia poboczy na całym zakresie robót oraz lokalną wymianę podbudowy która była niezbędna. Prace potrwają do końca października.

W Gminie Bochnia przebudowywana jest droga powiatowa w Zawadzie. Trwają prace dotyczące budowy kolektora deszczowego i zatok autobusowych. Inwestycja której koszt wyniesie prawie 280 tysięcy złotych zakończy się w połowie listopada.

W Stradomce zakończyła się rozbudowa drogi na kilometrowym odcinku, a jej koszt to prawie 3,5 miliona zł. Ponadto na kolejnym odcinku w tej miejscowości wykonano 100 metrów chodnika oraz nową nawierzchnię drogi na odcinku 200 metrów.

W Nieszkowicach Małych poszerzono jezdnię, przebudowano zjazdy, umocniono rowy oraz wykonano nową nawierzchnie na długości 993 metrów.

W Nieprześni zaś powstaje zupełnie nowy przepust w miejscu starego mostu. Ponadto położony zostanie nowy asfalt na dojazdach do obiektu inżynierskiego, przebudowie i umocnieniu ulegnie także odcinek potoku jak również powstanie kanalizacja deszczowa i przebudują rów. Prace, których koszt wyniesie blisko 1 milion złotych zakończą się do końca listopada.

W Rzezawie na ul. Pacynkowej drogowcy modernizują prawie kilometrowy odcinek drogi powiatowej. Trwają prace dotyczące budowy kolektora deszczowego oraz ułożenia krawężnika i obrzeży przy nowo budowanym chodniku. Całkowity koszt inwestycji to prawie 1,4 miliona złotych, a inwestycja zakończy się w listopadzie.

Ponad 5 milionów złotych wyniosła modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Żegocina, Trzciana i Łapanów. Inwestycja została podzielona na trzy odcinki. W zakresie pierwszego odcinka usytuowanego w Łąkcie Górnej powstała ścieżka rowerowa. W przypadku drugiego odcinka w miejscowościach Łąkta Górna, Łąkta Dolna i Kierlikówka przebudowano drogę oraz pobocza i skrzyżowanie drogi powiatowej z drogami gminnymi na skrzyżowanie wyniesione.  Jeśli chodzi o trzeci odcinek w Łapanowie wykonano ścieżkę rowerową oraz kolektor kanalizacji deszczowej i poszerzono jezdnię.

Na terenie Gminy Nowy Wiśnicz, a dokładniej w miejscowości Królówka, również trwają intensywne prace. Ponad 3 miliony złotych wyniesie całkowita przebudowa drogi powiatowej na kilometrowym odcinku tej drogi. Obecnie drogowcy prowadzą prace na drugim odcinku drogi. W ramach inwestycji wykonano już kolektor deszczowy oraz lokalną wymianę podbudowy w newralgicznych miejscach, czyli tam gdzie doszło do spękań jezdni.

IB

Podobne artykuły

Back to top button