ADV
1
Powiat BocheńskiRozmaitości
Trending

20 mln dla Powiatu w ramach Polskiego Ładu

Dobre informacje dla mieszkańców południowej części Powiatu Bocheńskiego. Blisko 20 milionów złotych będzie kosztować rozbudowa dróg powiatowych na odcinkach: Leksandrowa – Lipnica Górna, Żegocina – Bełdno, Chrostowa – Kamyk, Grabie – Kępanów. Powstaną tam m.in. chodniki i ścieżki rowerowe. W podpisaniu umowy na realizację tych inwestycji uczestniczyli Adam Korta starosta bocheński, Tadeusz Białka Dyrektor PZD oraz członkowie Zarządu Powiatu, a także Grzegorz Kwiatkowski Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego operatora Programu Inwestycji Strategicznych.

W ramach prowadzonych prac drogi powiatowe zostaną rozbudowane, będą poszerzone jezdnie, powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe oraz wyniesione przejścia dla pieszych. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami gminnymi,  pobocza, rowy, przepusty i zjazdy. Powstanie kanalizacja deszczowa, zamontowane także zostaną urządzenia zapewniające bezpieczeństwo na drodze. W wyniku modernizacji tych dróg nastąpi przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników, jak również doprowadzenie parametrów drogi do obowiązujących warunków technicznych.

Modernizacja dróg będzie miała również wpływ na zwiększenie dostępności terenów przyległych do dróg powiatowych, co w konsekwencji zwiększy jakość życia społeczności lokalnej, atrakcyjność inwestycyjną oraz polepszenie dostępności turystycznej powiatu bocheńskiego.

Z każdą kolejną inwestycją oblicze powiatu zmienia się na lepsze, mamy coraz więcej wyremontowanych, a przede wszystkim bezpiecznych dróg —Adam Korta, starosta bocheński.

Zadanie dofinansowane jest z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą zadań będzie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka z Dębicy. Planowana data zakończenia inwestycji to koniec przyszłego roku.

sp

Podobne artykuły

Back to top button