ADV
Wiadomości
Trending

28 nowych punktów sprzedaży wódki w Gminie Brzesko?

28 nowych koncesji dla punktów sprzedaży wódki w Gminie Brzesko, a dodatkowo 15 nowych koncesji na sprzedaży piwa oraz 28 koncesji na sprzedaż win. To najnowszy pomysł na zmiany w uchwale, która określa liczbę punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Brzesko. Pod koniec lipca 2022 r. projekt nowej uchwały trafił do Biura Rady Miejskiej w Brzesku. Aktualnie podczas zebrań sołeckich trwają „konsultacje” społeczne w tej sprawie. O ile przebiegną one pomyślnie, to wniosek trafi pod głosowanie radnych jeszcze podczas wrześniowej sesji.

W uzasadnieniu do uchwały pojawiły się informacja, że wnioskowane zmiany to odpowiedź na „postulaty” płynące od lat w sprawie zmiany limitów „narzuconych” w 2018 r. Niestety nie doprecyzowano od kogo płyną. Szkoda, że wnioskodawcy są głusi od lat na postulaty płynące w drugą stronę, czyli utrzymania limitów, lub ich ograniczenia, oraz gospodarowania środkami z „korkowego” na prawdziwą profilaktykę. Ale kto by się przejmował problemami setek rodzin, które zmagają się z problemami wywołanymi nadmierną dostępnością alkoholu. Ważniejsze są „płynące postulaty” i korkowe, gdzie stawki za koncesję nie zmieniły się od kilkunastu już lat.

Aktualnie na terenie Gminy Brzesko maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi odpowiednio:
1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 95
2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 72
3) o zawartości powyżej 18% alkoholu – 72

Po zmianach zaproponowanych w nowej uchwale:

1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 110 (+15)
2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 100 (+28)
3) o zawartości powyżej 18% alkoholu – 100 (+28!)

Dodatkowo zmianie ulegają zapisy dotychczasowe zapis uchwałyy: znika sformułowanie „podmiotów wykonujących działalność leczniczą” a pojawia się slowo „szpitali”. Dzięki temu pojawią się ponownie możliwość sprzedaży alkoholu w kilku lokalizacjach na terenie Brzeska, które utraciły ją w 2018 r. Obecna uchwała blokuje wydawanie koncesji na sprzedaż alkoholu w miejscach, gdzie równolegle działa sklep spożywczy i np. funkcjonują przychodnie lub gabinety lekarskie.

Dotychczasowe brzmienie uchwały

1. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzesko w odległości mniejszej niż 20 metrów od: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, placówek oświatowych, kościołów, obiektów sakralnych, cmentarzach a także w budynkach i lokalizacjach, w których
mieszczą się powyższe obiekty.

Nowe brzmienie

1. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzesko w odległości mniejszej niż 20 metrów od: szkół, przedszkoli, szpitali, kościołów, obiektów sakralnych, cmentarzach a także w budynkach i lokalizacjach, w których mieszczą się powyższe obiekty.

Limit to według badań naukowych jedna z najskuteczniejszych metod redukcji różnych problemów społecznych, generujących ogromne koszty w ochronie zdrowia, pomocy społecznej czy wymiarze sprawiedliwości. Niestety obserwując sytuację na ulicach Brzeska i okolicznych miejscowości można dojść do wniosku, że nikt nie wiąże ze sobą tych dwóch spraw. Niczym niezwykłym okazuje się są żule bijący przechodniów <==, pokazy żul-jitsu w wykonaniu rzeczonych żuli, gdy biją się między sobą, żule pijący na placach zabaw,  żule żebrujący przed sklepami i na parkingach, tysiące butelek po małpkach rozrzucone w pobliżu sklepów. Nikt nad tym już raczej nie panuje, a miasto i okolica są poddane dyktatowi żuli.

Odrębną sprawą jest to, w jaki sposób prowadzone są „konsultacje” w sprawie zmian w uchwale. Byłoby to bowiem zabawne, gdyby nie było żenujące. Jeden z czytelników opisał nam jak sytuacja wyglądała podczas zebrania w Sterkowcu. Podpunkt dotyczący wydania opinii został wprowadzony w trakcie przyjmowania porządku obrad. Dodatkowo pomimo, że mieszkańcy dwukrotnie, głośno i wyraźnie zapytali o to, o ile więcej będzie nowych koncesji – nie uzyskali odpowiedzi, a raczej odpowiedzią była cisza dobiegająca od stołu prezydialnego. Następnie przeprowadzono głosowanie, gdzie przy marginalnym sprzeciwie pozytywnie zaopiniowano zwiększenie liczby punktów sprzedaży alkoholu. Co w tym zabawnego może ktoś zapytać? A to, że jednym z pierwszych pytań jakie padły chwilę później w wolnych wnioskach była kwestia żuli urzędujących w altanie na placu zabaw… Czy mieszkańcy powiązali ten problem z uchwałą, którą kilkanaście minut wcześniej pozytywnie zaopiniowali?

Pytań nie brakuje, bo np. czy w konsultacjach uwzględniono zdanie innych organizacji z terenu Gminy Brzesko np. grup Anonimowych Alkoholików czy Caritasu, które muszą się zmagać z efektami „światłych” decyzji radnych w zakresie zwiększenia liczby punktów sprzedaży alkoholów? Z racji tego, że sesja odbędzie się w okolicy 28 sierpnia 2022 r. (środa), może radni wybiorą się w najbliższą niedzielę 25 września do Szczepanowa – tam w sanktuarium Św. Stanisława BM odbędzie się 41. Diecezjalnej Pielgrzymce w intencji trzeźwości. O godz. 12.15 będzie można posłuchać świadectw rodzin osób uzależnionych.

Jak podkreśla Najwyższa Izba Kontroli w swoim najnowszym raporcie spośród środków służących ograniczeniu dostępności alkoholu istotne znaczenie mają: maksymalna liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Rozwiązania w tym zakresie decydują o fizycznej dostępności napojów alkoholowych, a jedne i drugie ustalane są przez organ stanowiący gminy. Na alarm bije również wiele organizacji mierzących się z problemem nadużywania alkoholu i alkoholizmu. Jak widać po zaproponowanych zmianach w Gminie Brzesko pomysł jest dokładnie odwrotny.

Obserwując prowadzone od kilku lat manewry związane z podwyższeniem liczby koncesji można jedynie z goryczą powiedzieć: Nieźle się tam bawicie na Głowackiego. Nieźle…

IB

VIDEO

Podobne artykuły

Back to top button