TOPTOP
Wiadomości

30 lat przedszkola w Mokrzyskach

Mieszkańcy Mokrzysk obchodzą w tym roku 30-lecie istnienia miejscowego Publicznego Przedszkola Parafialnego. Jubileuszowa uroczystość odbyła się w niedzielę, 13 września, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rozpoczęła ją multimedialna prezentacja zatytułowana „30 lat minęło”, po której odprawiona została msza święta dziękczynna koncelebrowana przez księdza dziekana Władysława Pasiuta, księdza prałata Marian Wala i księdza proboszcza Jana Panka. Ostatnim punktem programu było poświęcenie figury patronki przedszkola, błogosławionej Karoliny Kózkówny.

Pierwotnie jubileusz miał być świętowany w czerwcu, jednak epidemia koronawirusa pokrzyżowała organizatorom plany. Z wiadomych względów niedzielne wydarzenie przebiegało zgodnie z obowiązującymi rygorami. Mieszkańcy Mokrzysk, byli i obecni pracownicy, byli i obecni wychowankowie oraz zaproszeni goście –
w tym przedstawiciele brzeskich władz samorządowych – dopisali, więc uroczystość miała należny jej charakter,
a wspomnienia przeplatane były z gratulacjami i planami na przyszłość.

– Ta uroczystość to wspaniała okazja, aby przypomnieć sobie kolejne lata funkcjonowania przedszkola, które wspaniale wypełniło lukę w sieci placówek oświatowych naszej gminy, tworząc dzieciom wielu kolejnych roczników drugi dom. Przez 30 lat mury tego przedszkola każdego roku opuszczały dzieci doskonale przygotowane do kolejnych etapów swojego życia. Wielu z nich to teraz wartościowi obywatele, którzy już wychowują swoje własne dzieci czerpiąc doświadczenia zapamiętane ze swoich przedszkolnych lat – to słowa burmistrza Tomasza Latochy składającego jubilatom gratulacje w imieniu brzeskiego samorządu. Do gratulacji dołączyli też radna Ewa Chmielarz-Żwawa oraz Kamil Trąba, sołtys Mokrzysk, a zarazem wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Publiczne Parafialne Przedszkole pw. Błogosławionej Karoliny Kózki w Mokrzyskach to placówka w naszej gminie – z uwagi na okoliczności towarzyszące jej powstaniu – szczególna. Działalność rozpoczęło 1 października 1990 roku, warto jednak wspomnieć wydarzenia tę inaugurację poprzedzające.

Dom Katechetyczny

Otóż trzy lata wcześniej decyzją Sanepidu zostało zlikwidowane funkcjonujące tutaj wcześniej przedszkole zwane potocznie „państwowym”. Na długi czas rodzice zostali zmuszeni przenieść swoje dzieci do brzeskich placówek lub zapewnić swoim dzieciom opiekę w miejscu zamieszkania. W 1989 roku został w Mokrzyskach oddany do użytku Parafialny Dom Katechetyczny, o którego budowę od wielu lat zabiegał ówczesny proboszcz, ksiądz Marian Wal. Dla miejscowej społeczności jest to kapłan wielce zasłużony, cieszący się olbrzymim szacunkiem i charyzmą. To on wcześniej budował tutaj kościół i tworzył parafię, w której został pierwszym proboszczem. On też 1 września 1989 roku zainaugurował w nowym parafialnym budynku lekcje religii. Zapewne jeszcze wtedy nie zdawał sobie sprawy, że wybudował mieszkańcom nowe … przedszkole. Minął rok, podczas którego dalsze wydarzenia potoczyły się w błyskawicznym, jak na ówczesne warunki, tempie.

Przedszkole zamiast … religii

W 1989 roku nadal obowiązywał PRL-owski zakaz nauki religii w polskich szkołach. Bogatsze parafie nie miały większych problemów z tymi szykanami. Po prostu przeniosły religię do własnych sal katechetycznych. W Mokrzyskach takiej możliwości nie było, toteż katechezy odbywały się w prywatnych domach parafian. Ksiądz Marian Wal budując z parafianami dom katechetyczny, na pewno nawet nie przypuszczał, że kiedy zakończy to wspólne dzieło, nastąpi ustrojowa transformacja, która diametralnie zmieni bieg wydarzeń. Rok później religia powróciła do szkół, a proboszcz stanął przed kolejnym wyzwaniem: – w jaki sposób zagospodarować nowy, funkcjonalny budynek? Pomysł, na jaki wpadł, okazał się strzałem w dziesiątkę. Po raz kolejny udowodnił, że dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. W niecały rok doprowadził do założenia i uruchomienia Publicznego Parafialnego Przedszkola pw. błogosławionej Karoliny Kózki. Tak oto powstało pierwsza w historii Diecezji Tarnowskiej parafialna placówka tego typu działająca na jej terenie. I to w dodatku na prawach przedszkola publicznego, a w tamtych czasach nie było to jeszcze zbyt łatwe, bo wymagało umiejętnych negocjacji z ówczesnymi władzami samorządowymi i niemałych starań.

– To było wspaniałe rozwiązanie dla każdej strony. Władze samorządowe nie musiały szukać środków i ponosić ciężaru inwestycyjnego związanego z budową nowego przedszkola. Rodzice mieli placówkę na miejscu, nie musieli dojeżdżać do Brzeska i zmieniać swoich zawodowych planów. Ponadto 9 osób znalazło miejsca pracy i był to wtedy namacalny wkład Kościoła w rozwiązywanie nabrzmiałych problemów społecznych w naszym kraju – podsumowuje te początki obecny proboszcz, ksiądz Jan Panek.

Wizytówka Mokrzysk

Od dnia otwarcia przedszkola minęły już trzy dekady, podczas których przez jego mury przewinęło się aż 1115 dzieci. Mieszkańcy Mokrzysk z dumą podkreślają, że jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek ich miejscowości, odgrywająca ważną rolę w życiu lokalnego społeczeństwa. Przede wszystkim placówka ceniona jest za wysoki poziom i profesjonalne pełnienie swojej funkcji przez zatrudnionych w niej pracowników. Ksiądz Jan Panek zwraca uwagę: – Nasze atuty to bogata oferta wychowawcza i jakże cenniejsza sfera duchowa. Nasze przedszkole zgodnie ze swoim statutem opiera działalność na pedagogice chrześcijańskiej. Przedszkole jest oczkiem w głowie i powodem do dumy tarnowskich hierarchów kościelnych. Każdy biskup przybywający do Mokrzysk z wizytą rozpoczyna ją od tego właśnie miejsca.

Profesjonalna kadra

W tym roku szkolnym do przedszkola uczęszcza blisko 90 dzieci, a zajęcia prowadzone są w czterech oddziałach. Wszystkie dzieci mają tutaj wspaniałe warunki. Sześciolatki też – do ich dyspozycji pozostają osobne pomieszczenia.

– Gotowi jesteśmy na przyjęcie większej liczby dzieci. Pewnie byłoby ich więcej, gdyby nie epidemia. Mogę jednak zapewnić, że pod względem sanitarnym jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, bo do fachowości całej kadry nikogo przekonywać nie muszę. Rodzice niejednokrotnie wystawiali nam wysoką ocenę. Cieszę się, że kieruję placówką, która odgrywa ważną rolę w integracji lokalnego środowiska. Mury naszego przedszkola opuściło do tej pory wiele wartościowych osób – mówi dyrektor przedszkola, Ewa Tomana.

Aktualnie kadrę pedagogiczną tworzą: Anna Chmielarz, Krystyna Chmielarz, Julia Fitrzyk, Natalia Nabożny, Maria Turlej, Klaudia Węgrzyn i Beata Wolny. Dziećmi opiekują się także logopeda Klaudia Węgrzyn oraz Mariola Czekała i Monika Latocha. Zajęcia z języka angielskiego prowadzi Katarzyna Derela, a zdolności rytmiczne rozwija Andrzej Gicala. Smaczne posiłki przygotowują Joanna Niedźwiecka i Bogumiła Biga. O czystość i estetykę przedszkola wraz z jego otoczeniem dbają Katarzyna Orzeł i Magdalena Pasula. Nad finansami czuwa Krystyna Kubala. Oczywiste jest, że nadzorujący pracę placówki ksiądz Jan Panek jest również przedszkolnym katechetą. Zarówno on jak i wszyscy mieszkańcy Mokrzysk już czekają na przypadające w przyszłym roku dwie ważne dla historii tej miejscowości rocznice – 40-lecie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz 60-lecie kapłaństwa księdza dziekana Mariana Wala, pierwszego jej proboszcza.

Przedszkole w Mokrzyskach jest wprawdzie placówką niepubliczną, jednak działającą na prawach publicznych. Urząd Miejski dotuje je w 100 procentach (w innych przypadkach jest to 75 procent), na co zezwala przysługująca burmistrzowi prerogatywa. W 2019 roku dotacja wyniosła blisko 1,2 miliona złotych.

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast