ADV
Wiadomości
Trending

7 milionów dla Gminy Borzęcin na inwestycje w samochody strażackie oraz modernizację szkół

Kolejne dofinansowanie, tym razem w kwocie 6 milionów 930 tysięcy złotych pozyskała gmina Borzęcin w ramach 8. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W niedzielę, 8 października br. na placu przed remizą OSP Bielcza odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której Poseł na Sejm RP Norbert Kaczmarczyk oraz Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak poinformowali o wynikach naboru, w ramach którego gmina Borzęcin zrealizuje 2 kolejne projekty: „Zakup trzech wozów strażackich ratowniczo – gaśniczych z napędem niskoemisyjnym na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Borzęcin” oraz „Modernizacja obiektów szkolnych – Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowościach Bielcza, Borzęcin Górny i Przyborów”.

W konferencji wzięły udział jednostki OSP: Bielcza, Łęki i Przyborów – beneficjenci projektu, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Borzęcin, a zarazem Sołtys Wsi Bielcza Anna Choczyńska, Komendant Gminny OSP Grzegorz Małek oraz Małgorzata Ligara – inspektor ds. obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Przedmiotem pierwszego z projektów jest zakup trzech nowych pojazdów strażackich z napędem niskoemisyjnym spełniających normę emisji spalin EURO 6, w tym 2 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych na rzecz jednostek OSP w Bielczy i w Łękach oraz jednego ciężkiego dla jednostki OSP w Przyborowie.

Obecnie na wyposażeniu jednostek OSP znajdują się samochody wysokoemisyjne wyprodukowane wiele lat temu. OSP Bielcza posiada samochód MERCEDES 1017 – rok produkcji 1977, OSP Łęki samochód MERCEDES – rok produkcji 1981, OSP Przyborów samochód STAR 244 – rok produkcji 1990.

W ostatnim okresie, z roku na rok zwiększa się liczba wyjazdów do których dysponowani są strażacy z OSP, nie tylko w zakresie pożarów, ale także innych miejscowych zagrożeń, w tym ratownictwa drogowego.

– Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym w postaci nowych wozów bojowych z funkcjonalnym wyposażeniem, które będą spełniały obowiązujące normy w zakresie emisji spalin jest szczególnie istotny zwłaszcza w czasach, gdy środowisko jest priorytetem i tak ważnym staje się obniżenie poziomu niskiej emisji, a rosnąca z roku na rok liczba wyjazdów w/w jednostek OSP powoduje negatywne skutki oddziaływujące na otaczające nas środowisko – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Koszt realizacji zadania zamyka się kwotą 5 milionów 800 tysięcy złotych, z czego otrzymane dofinansowanie stanowi 4 miliony 930 tysięcy złotych (85% wartości zadania), a wkład własny gminy Borzęcin to 870 tysięcy złotych (15 % wartości zakupu).

W ramach drugiego z projektów pn. „Modernizacja obiektów szkolnych – Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowościach Bielcza, Borzęcin Górny i Przyborów” wykonane zostaną: modernizacja elewacji budynków, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie docieplenia obiektów, konserwacja pokrycia dachowego oraz modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynków.

Realizacja tych prac poprawi wizerunek szkół, podniesie estetykę obiektów i ich funkcjonalność, a przede wszystkim wpłynie na poprawę warunków nauki najmłodszych mieszkańców Gminy Borzęcin i pracy nauczycieli. Przyczyni się również do obniżenia kosztów utrzymania, zwiększy efektywność energetyczną budynków, a tym samym zmniejszy poziom niskiej emisji. Do Zespołów tych obecnie uczęszcza około 675 dzieci.
Koszt realizacji zadania zamyka się kwotą 2 miliony 370 tysięcy złotych, z czego otrzymane dofinansowanie stanowi 2 miliony złotych (84,39 % wartości zadania), a wkład własny gminy Borzęcin to 370 tysięcy złotych (15,61 % wartości inwestycji).

– Dziękuję Posłowi na Sejm RP Norbertowi Kaczmarczykowi za wsparcie i rekomendację złożonych przez Gminę Borzęcin projektów. Dzięki jego determinacji i zaangażowaniu, możemy realizować te jakże ważne dla społeczności lokalnej inwestycje – podkreśla Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Zakup pojazdów dla OSP i remonty w szkołach zostaną zrealizowane w 2024 roku.

foto&video Andrzej Gruca

fb@Janusz Kwaśniak

VIDEO

 

Galeria zdjęć 

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button