ADV
Wiadomości

A w Borzęcinie Dolnym mury, pną się do góry / zdjęcia

Trwają prace przy budowie Budynku Wielofunkcyjnego (Remiza OSP) w Borzęcinie Dolnym. W piatek 9 grudnia 2022 r. na budynku wylano strop parteru.

– „A mury, pną się do góry” . Wczorajsza robocza wizyta na placu budowy Budynku Wielofunkcyjnego (Remiza OSP) w Borzęcinie Dolnym była okazją do zapoznania się z postępem prac na tej inwestycji. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. W dniu wczorajszym wylano strop parteru. Wykonawca przystępuje do wykonania ścian I piętra – napisał na swoim profilu wójt Janusz Kwaśniak.

Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wyłoniono wykonawcę . Wykonawcą robót budowlanych jest firma EL-BUD Leszek Wójcik z Borzęcina. Wartość inwestycji to 6 250 703,99 zł. Termin realizacji 24 sierpnia 2023 r.

Zakres prac przy budowie Budynku Wielofunkcyjnego (Remiza OSP) w Borzęcinie Dolnym

Projekt przewiduje rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku remizy OSP w Borzęcinie Dolnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz:

  • infrastrukturą techniczną: odwodnieniem terenu i zbiornikiem na wody opadowe,

  • infrastrukturą drogową: zjazd z drogi wojewódzkiej, utwardzenie terenu: dojścia dojazdy, place i miejsca postojowe,

  • małą architekturą i zielenią,

  • ogrodzeniem,

  • budową zbiornika szczelnego wybieralnego na nieczystości ciekłe,

  • przebudową sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną inwestycją od strony południowej przedmiotowego budynku.

Funkcje obiektu:

Parter:

  • część obiektu przeznaczona na potrzeby OSP (garaż na dwa samochody bojowe wraz z zapleczem socjalno-technicznym),

  • Ogólnodostępna świetlica Ośrodka Kultury z zapleczem socjalnym dla mieszkańców i wyjściem na ogród (część rekreacyjno-wypoczynkowa),

  • istniejąca część przeznaczona na potrzeby telekomunikacji – centrala telefoniczna (odrębne niezależne wejście).

I piętro (poddasze użytkowe):

  • sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem socjalno – technicznym

(sanitariaty oraz oddzielne zaplecze kuchenne).

Obiekt i teren będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (komunikacja pozioma – podjazdy, pionowa – podnośnik).

Rozbudowa polegać będzie na wydłużeniu budynku od strony zachodnio – północnej o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, rozbudowa od strony południowo-wschodniej polegać będzie na dobudowie na parterze sali świetlicy ogólnie dostępnej. Nadbudowa polega na wykonaniu poddasza użytkowego przeznaczonego na salę wielofunkcyjną z częścią sanitarną oraz zapleczem kuchennym.

Przebudowa polega na wyburzeniu ścian, dostosowanie otworów drzwiowych do istniejących warunków technicznych, przemurowaniach, wykonaniu klatki schodowej na poddasze itp.).


foto: fb@Janusz Kwaśniak

Podobne artykuły

Back to top button