ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Absolwent PWSZ w Tarnowie z Nagrodą Tertila 2020

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego wręczone zostały nagrody im. Tadeusza Tertila. Przyznawane są za pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. W kategorii prac magisterskich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych nagrodzono absolwenta Filologii Polskiej PWSZ Piotra Kopę, który napisał pracę pt. „Rola mediów lokalnych w kształtowaniu tożsamości małych społeczności na przykładzie tarnowskiego Radia MAKS”. Promotorem nagrodzonej pracy była prof. dr hab. Teresa Wilkoń.

– Pragnę serdecznie podziękować członkom Kapituły Konkursowej za docenienie mojej pracy, Pani Profesor Teresie Wilkoń z Katedry Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie oraz wszystkim członkom społeczności akademickiej, którzy mnie wspierali. Pani Profesor z wielką życzliwością i cierpliwością udzielała mi cennych wskazówek podczas pisania; za każdą z nich jeszcze raz dziękuję mówi laureat. – Osobne podziękowania kieruję do członków mojej radiowej rodziny – byłych pracowników Radia MAKS. Wszystkich nie mogę wymienić z nazwiska, choć na to zasługują, ale szczególnego wsparcia udzielili mi: Pani Krystyna Latałowa, Pan Marek Kołdras, Pan Artur Janus, Pan Robert Krupa, Pan Łukasz Maciejewski, Pan Bartosz Brożek i Pan Leszek Łuszcz. Bez nich praca po prostu by nie powstała. Mam nadzieję, że nie zawiodłem ich zaufania i wierzę głęboko, że moja praca pomoże zachować dobrą pamięć o Radiu MAKS, które mimo że przestało nadawać w 2007 roku, wciąż oddziałuje na Tarnów za pośrednictwem wspaniałych ludzi, którzy wtedy je tworzyli, a obecnie działają z sukcesami na innych polachdodaje Piotr Kopa.

W pozostałych kategoriach wygrały: Anna Świętnicka z Politechniki Krakowskiej za pracę „Tarnów-Mościce – nowe centrum dzielnicy” (prace magisterskie – obszar nauk techniczno-przyrodniczych) oraz Klaudia Złotowska z Politechniki Krakowskiej za pracę „Opracowanie sposobu modyfikacji mieszanki asfaltowej za pomocą recyklatów” (prace licencjackie i inżynierskie).

Wyróżniono ponadto autorów trzech prac magisterskich: Mariusza Szatkę z Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie za pracę „Wpływ wykorzystania środków unijnych na poziom zadowolenia mieszkańców Tarnowa”, Katarzynę Guzy-Mróz z Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie za pracę „Motywowanie pracowników jako element zarządzania organizacją na przykładzie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie” oraz Dagmarę Kras z Akademii Górniczo-Hutniczej za pracę „Ocena efektywności usuwania wybranych zanieczyszczeń ze ścieków za pomocą metod zaawansowanego utleniania”.

Kapituła XIV edycji Nagrody im. Tadeusza Tertila pracowała w składzie: zastępca prezydenta Tarnowa Agnieszka Kawa, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Jakub Kwaśny, etatowy członek zarządu powiatu tarnowskiego Tomasz Stelmach, przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń, prorektor ds. studenckich i dydaktyki PWSZ w Tarnowie dr Małgorzata Martowicz oraz profesor WSB w Nowym Sączu dr hab. Tadeusz Mędzelowski.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

PWSZ

Podobne artykuły

Back to top button