ADV
EdukacjaWiadomości

Akcja – EWAKUACJA! Przeprowadzono próbne ewakuacje szkół w gminie Borzęcin

10 listopada 2023 roku uczniowie Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Borzęcinie Górnym, Borzęcinie Dolnym i Przyborowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach wzięli udział w próbnej ewakuacji. W ramach ćwiczenia na korytarzach szkolnych pojawiło się zadymienie, w wyniku czego uczniowie musieli opuścić szkołę. Na miejscu pojawiły się Ochotnicze Straże Pożarne oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

W ćwiczeniach oprócz uczniów, nauczycieli, dyrektorów i personelu szkolnego uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: mł. kpt. mgr Dominik Machał i mł. kpt. inż. Łukasz Bednarczyk, druh Grzegorz Sroka – powiatowy kapelan strażaków z terenu powiatu brzeskiego, a jednocześnie ks. wikariusz w Parafii Narodzenia NMP w Borzęcinie Górnym oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Borzęcin – pracownik ds. obronnych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej Małgorzata Ligara. Do ćwiczeń dołączyły również siły i środki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Borzęcinie Górnym, Przyborowie i Łękach.

Głównym celem próbnej ewakuacji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia oraz wypracowanie prawidłowych nawyków w takich sytuacjach. Ćwiczenia miały za zadanie przygotować dzieci do szybkiego opuszczenia budynków zgodnie z przyjętą procedurą ewakuacji poszczególnych szkół.

Sygnałem do ewakuacji były alarmowe dzwonki szkolne oraz komunikaty słowne, po usłyszeniu których wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi, pod bacznym okiem strażaków i dyrektorów udali się dostępnymi drogami ewakuacyjnymi do oznaczonego miejsca zbiórki, którym był plac przy szkole lub boisko szkolne, stosując się przy tym do przepisów zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Następnie, nauczyciele i opiekunowie odpowiedzialni za daną klasę, sprawdzili obecność uczniów oraz przekazali informację o stanie ewakuowanych osób, a po zakończonej pozorowanej ewakuacji uczniowie powrócili na lekcje do szkoły.

Ćwiczenia w każdej ze szkół przebiegły sprawnie i bez jakichkolwiek zakłóceń. Wszystkie osoby przebywające w budynkach zdążyły się ewakuować w wyznaczonym czasie, a uczniowie bez paniki wykonali zadanie. Zadaniem przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku oraz druhów z jednostek OSP było nadzorowanie całej akcji oraz wypracowanie wniosków i ewentualnych zaleceń po każdej przeprowadzonej ewakuacji. Po zakończeniu ćwiczeń przedstawiciel Urzędu Gminy sporządził stosowny protokół z praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji.

Korzystając ze spotkania z uczniami strażacy przypomnieli najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa. Była to niezwykle cenna lekcja zachowania się w trudnych sytuacjach, ponieważ od naszej wiedzy i umiejętności może zależeć ludzkie życie.

Przedstawicielom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku oraz druhom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych składamy serdeczne podziękowania za włożony trud podczas nadzorowania próbnej ewakuacji i wskazówki, których udzielili, aby ćwiczenia przebiegły prawidłowo i sprawnie.

Tekst: M. Ligara

Podobne artykuły

Back to top button