ADV
Wiadomości

Akcja krwiodawstwa w Iwkowej / 19 grudnia 2020 r.

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej organizuje zbiórkę krwi w krwiobusie, czyli mobilnym punkcie poboru krwi. Akcja krwiodawstwa odbędzie się w sobotę 19 grudnia 2020 r. na parkingu przy Gminnego ośrodka Kultury w Iwkowej.

Osoby, które wyzdrowiały po przechorowaniu na COVID-19 (lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2) i chcą oddać osocze dla ratowania zdrowia i życia ofiar COVID-19 proszone są o zapisywanie się do 16 grudnia (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej lub do Stanisława Biernata w celu sporządzenia niezbędnej listy do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Tel kontaktowy 14 684 43 07.

Ozdrowieńcy to osoby, które przechorowały (lub przeszły bezobjawowo) zakażenie SARS-CoV-2. Dawcą osocza może być osoba w wieku 18 – 60 lat,  o wadze powyżej 50 kg i wolna od przewlekłych chorób.

Kto może oddawać krew?

Dawcami krwi mogą być osoby cieszące się dobrym zdrowiem, w wieku od 18 do 65 lat i które ważą minimum 50 kg. Dawca powinien czuć się dobrze, być po lekkim śniadaniu. Poprzedniego dnia nie można pić alkoholu. Samo oddawanie krwi trwa do dziesięciu minut. Jednorazowo pobierane jest 450 ml krwi (jedna jednostka), czyli 8-10% całkowitej objętości krwi krążącej w organizmie. Łącznie z badaniami, należy sobie zarezerwować około godziny. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Krwiodawstwo a koronawirus

Pandemia koronawirusa nie zmniejsza zapotrzebowania na krew a wręcz przeciwnie. Centra krwiodawstwa wprowadziły dodatkowe procedury, które sprawiają, że oddawanie krwi jest nadal bezpieczne. Dlatego jeżeli czujesz się zdrowy – nie rezygnuj z oddawania krwi. Na chwilę obecną nie ma dowodów ani potwierdzonego przypadku na to, że wirusy z koronawirusów mogą być przekazane biorcy w trakcie transfuzji krwi w szpitalu.

Uwaga dawco! Bądź przygotowany na dodatkowe procedury: w przypadku kolejki zachowanie 2 metrowych odstępów, wstępny pomiar temperatury, pojedyncze wpuszczanie do punktu, dodatkowe dezynfekcje rąk, zakładanie maseczki, dodatkowa ankieta dotycząca pobytu zagranicą i stanu zdrowia. Wszystko to dla bezpieczeństwa dawców i personelu.

Zapraszamy do udziału. Nie oddawałeś nigdy krwi? Zobacz na poniższym filmie jak to wygląda.

IB / SPZOZ Brzesko

VIDEO

Podobne artykuły

Back to top button