ADV
Wiadomości
Trending

Będzie modernizacja Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Bielczy, Borzęcinie Górnym i Przyborowie

W piątek, 12 kwietnia br. odbyła się narada robocza z dyrektorami Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w sprawie ostatecznego uzgodnienia zakresu prac w ramach projektu pn. „Modernizacja obiektów szkolnych – Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowościach Bielcza, Borzęcin Górny i Przyborów”. Dzięki pozyskanej w październiku 2023 dotacji z Programu Polski Ład w okresie od czerwca do września br. zrealizowany zostanie szeroki zakres prac w zakresie modernizacji i remontu szkolnej infrastruktury. Niebawem zostaną ogłoszone postępowania przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawców robót na tych zadaniach.

Na realizację inwestycji pozyskaliśmy dofinansowanie z Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8. w wysokości 2 milionów złotych. Łącznie z wkładem własnym Gminy Borzęcin, który stanowi kwotę 370 tysięcy złotych, tj. 15,61% wartości przedsięwzięcia na prace remontowo-budowlane wydamy 2 miliony 370 tysięcy złotych. Środki na ten cel zostały zapisane w budżecie na 2024 rok informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy planuje się odnowienie elewacji budynku (uzupełnienie ubytków i malowanie elewacji), wykonanie konserwacji pokrycia dachowego (wymiana i uzupełnienie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, malowanie pokrycia dachu) oraz remont opaski wokół budynku. W Borzęcinie Górnym przewidziano remont hali sportowo – widowiskowej polegający m.in. na: modernizacji oświetlenia, renowacji parkietu, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie kotar dzielących halę na części oraz malowaniu ścian hali i pomieszczeń. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyborowie wymieniona zostanie drewniana stolarka okienna i drzwiowa. W starej części obiektu przewidziano remont schodów wraz z wymianą balustrad, a w nowej docieplenie strychu.

Realizacja inwestycji w znacznym stopniu poprawi funkcjonalność i estetykę obiektów szkolnych.

ug

Podobne artykuły

Back to top button