ADV
Powiat BocheńskiWiadomości

Będzie rozbudowa i modernizacja drogi w Nieprześni i Zawadzie!

Prawie 6 mln złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów zostanie przeznaczone na rozbudowę drogi Chełm – Zawada na odcinkach w Nieprześni i Zawadzie.

W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia wraz z podbudową, chodnikiem i kanalizacją opadową. Dodatkowo wybudowana zostanie zatoka autobusowa z peronem. Przebudowane zostaną rowy i wykonane nowe pobocza.

„Jestem świadomy tego jak dobra komunikacja jest ważna dla mieszkańców, dlatego Powiat Bocheński stale sięga po środki zewnętrzne na modernizacje dróg powiatowych. Poprawa ich jakości to duże wyzwanie przede wszystkim finansowe. Jednak dzięki Radnemu Powiatowym Rafałowi Rudce, który aktywnie działał na rzecz pozyskania dodatkowych pieniędzy będziemy mogli zrealizować kolejny projekt z korzyścią dla naszej społeczności.” – mówi Adam Korta, Starosta Bocheński.

sp

Podobne artykuły

Back to top button