ADV
Wiadomości

BEZPIECZEŃSTWO NA STOKU – porady małopolskich policjantów

Od soboty w Małopolsce rozpoczynają się ferie zimowe. Zimą policjanci pełnią służbę nie tylko na ulicach – prowadzą wzmożone działania na terenie górskich kurortów. Ich obecność na stokach narciarskich przyczynia się między innymi do ograniczenia kradzieży sprzętu narciarskiego. Będący pod okiem policjantów narciarze, zdecydowanie rzadziej decydują się również na jazdę po spożyciu alkoholu. Tegoroczny sezon narciarski trwa nadal, a funkcjonariusze dbają o to, aby narciarze czuli się bezpiecznie.
Małopolska Policja przypomina o obowiązku używania w czasie jazdy kasku ochronnego przez osoby do ukończenia 16 roku życia. Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich zabrania uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanych terenach narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
Za łamanie powyższych zapisów ustawodawca przewidział karę grzywny. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
– zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
– stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim;
– zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia oraz bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
PAMIĘTAJ! OD TWOJEGO ZACHOWANIA NA STOKU ZALEŻY BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I INNYCH OSÓB
1. Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych.
2. Respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach zjazdowych.
3. Rozpoczynając zjazd zachowuj szczególną ostrożność.
4. Zjeżdżaj z szybkością odpowiednią do Twoich umiejętności.
5. W trakcie zjazdu zawsze zachowaj bezpieczną odległość od innych osób.
6. Zjeżdżaj z góry tak aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed Tobą.
7. Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i z ograniczoną widocznością.
8. Podchodź tylko poboczem trasy zjazdowej.
9. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki.
10. Widząc osobę leżącą sprawdź czy nie potrzebuje Twojej pomocy.
11. W Parkach Narodowych zjeżdżaj tylko po wyznaczonych trasach zjazdowych.
12. Szanuj przyrodę.
13. Nie pozostawiaj bez opieki sprzętu narciarskiego.
14. Kask narciarski może Cię uchronić przed następstwami wypadków.
15. Wpisz do telefonu komórkowego numer alarmowy w górach: 601 100 300 lub 985 oraz numer ICE (to numer osoby z którą należy się skontaktować w razie nagłego wypadku).
16. Aplikacja ratunek – w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, która wymaga kontaktu ze Służbą Ratowniczą w górach, czyli GOPR lub TOPR należy uruchomić aplikację na telefonie. Ratunek połączy Cię z ratownikami górskimi i wyśle Twoją lokalizację. Więcej informacji na: www.ratunek.eu <==
Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS)
1. Wzgląd na inne osoby. Każdy narciarz lub snowboardzista powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych osób.
2. Panowanie nad szybkością. Narciarz lub snowboardzista powinien zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności, trudności i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.
3. Wybór kierunku jazdy. Jadący powyżej narciarz lub snowboardzista, dysponując lepszą widocznością i możliwościami, musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z osobą znajdującą się poniżej.
4. Wyprzedzanie. Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej, jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz zawsze w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potracenia wyprzedzanego.
5. Przejazd i krzyżowanie torów jazdy. Narciarz lub snowboardzista, który wchodzi/wjeżdża na trasę powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.
6. Zatrzymanie się. Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz lub snowboardzista może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz lub snowboardzista powinien usunąć się z toru jazdy tak szybko jak to możliwe.
7. Podchodzenie i schodzenie. Narciarz lub snowboardzista powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy i snowboardzistów, którzy pieszo schodzą w dół.
8. Przestrzeganie znaków narciarskich. Każdy narciarz lub snowboardzista winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
9. Zachowanie w razie wypadku. W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanemu pomocy.
10. Stwierdzenie tożsamości. Każda osoba uczestnicząca w wypadku lub będąca jego świadkiem powinna podać swoje dane osobowe.

Podobne artykuły

Back to top button