ADV
Wiadomości

Bezpłatne kompostowniki dla Mieszkańców Gminy Borzęcin – złóż deklarację przystąpienia do programu

W związku z ogłoszeniem przez Samorząd Województwa Małopolskiego naboru wniosków do pilotażowego programu polegającego na zakupie przez gminy kompostowników dla mieszkańców uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Borzęcin przyjmuje zgłoszenia na bezpłatne użyczenie mieszkańcom przydomowych kompostowników o pojemności minimum 720 litrów, które po upływie terminu obowiązywania umowy staną się własnością właściciela nieruchomości.

Osoby zainteresowane otrzymaniem przydomowego kompostownika proszone są o złożenie w dniach od 22 stycznia do 2 lutego 2024 roku ankiety/wstępnej deklaracji na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Borzęcinie lub przesłanie e-mailem na adres: sekretariat@borzecin.pl.

Prowadzony nabór ankiet/wstępnych deklaracji jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie. Podjęcie przez Gminę Borzęcin działań w zakresie programu jest uwarunkowane pozytywną decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego o przyznaniu środków finansowych.

Kliknij na link i pobierz ankietę: Ankieta – kompostownik <==

Uwaga! W przypadku dużego zainteresowania decydować będzie kolejność złożonych ankiet (data wpływu do Urzędu Gminy w Borzęcinie).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borzęcin pok. 24 tel.: 14 67 40 373 w godzinach pracy urzędu.

fb@JanuszKwaśniak

Podobne artykuły

Back to top button