ADV
Wiadomości

Biadoliny Szlacheckie wybrały sołtysa i radę sołecką na kadencję 2024-2029

23 kwietnia 2024 r. w Wiejskim Domu Ludowym w Biadolinach Szlacheckich odbyło się pierwsze w gminie Dębno zebranie wiejskie zwołane w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję 2024-2029.

Galeria zdjęć <==

Zebranie prowadził Grzegorz Kłusek – Radny Gminy Dębno, który przywitał wszystkich mieszkańców i przybyłych gości: Wiesława Kozłowskiego – Wójta Gminy Dębno, Jacka Szklarza – Zastępcę Wójta Gminy Dębno.

W zebraniu wzięło udział 66 mieszkańców, co stanowi ok. 9,2% wyborców uprawnionych do głosowania. Do komisji skrutacyjnej, która przeprowadzała głosowanie, spośród zebranych mieszkańców, zostały wybrane: Celina Banaś, Ewa Opioła, Małgorzata Zając.

Kandydaci, którzy zostali zgłoszeni na funkcję sołtysa sołectwa Biadoliny Szlacheckie, to Barbara Boguszewska (dotychczasowa Pani Sołtys w kadencji 2019-2024) oraz Jan Pankowski. Decyzją mieszkańców rolę Sołtysa wsi będzie pełnić ponownie Barbara Boguszewska, która uzyskała 41 głosów poparcia. Kontrkandydat Jan Pankowski otrzymał 22 głosy. Jedna karta została niewydana, a dwa głosy były nieważne.

Na zebraniu wiejskim podjęta została również decyzja, że w Radzie Sołeckiej w kadencji 2024-2029, tak jak i w poprzedniej kadencji, ilość członków będzie wynosić 7 osób. W trakcie wyborów do pomocniczego organu wspomagającego działalność Sołtysa, tj. do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Banaś Leszek, Budyś Małgorzata, Guzik Ewelina, Imioło Wiesław, Mierzwa Wiesława, Widło Stanisława, Wołek Jadwiga.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button