ADV
Wiadomości

Blisko 2,5 miliona złotych dla Gminy Borzęcin z Programu Inwestycji Strategicznych, edycja 3 PGR Polski Ład

W czwartek 14 lipca 2022 r. ogłoszono wyniki naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, edycja 3 – PGR Polski Ład. Obydwa wnioski złożone przez gminę Borzęcin uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 2 miliony 489 tysięcy złotych.

I. Przebudowa drogi wewnętrznej IGLOOPOL w Przyborowie oraz przebudowa drogi powiatowej Brzesko – Szczepanów – Borzęcin w Przyborowie polegająca na budowie chodnika.

Przewidywana wartość inwestycji – 1 990 000 złotych.
Kwota dofinansowania – 1 950 000 złotych.
Wkład własny gminy Borzęcin – 40 000 złotych.

II. Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 K Wokowice – Łęki w Łękach polegająca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową.

Przewidywana wartość inwestycji – 550 000 złotych.
Kwota dofinansowania – 539 000 złotych.
Wkład własny gminy Borzęcin – 11 000 złotych.

Przedmiotem pierwszego zadania inwestycji jest wykonanie kompleksowej przebudowy drogi wewnętrznej na osiedlu Igloopol w Przyborowie. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, wymianie krawężników i nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki brukowej oraz wymianie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi. Ponadto wykonane zostanie odwodnienie drogi. Osiedle „Igloopol” zlokalizowane było bezpośrednio przy Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zostało wybudowane wraz z infrastrukturą drogową i oświetleniem na przełomie lat 70/80 XX wieku. Wykonanie przebudowy w znaczny sposób wpłynie na poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym przede wszystkim komfortu życia mieszkańców, a także w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo na osiedlu mieszkaniowym.

W ramach zadania wykonany także zostanie I etap budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1430K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Przyborów. W/w droga przebiega przez miejscowość i jest jedną z głównych arterii Gminy Borzęcin. Wzdłuż drogi na przedmiotowym odcinku usytuowanych jest wiele budynków mieszkalnych. W ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost natężenia ruchu drogowego. W celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się zarówno w ruchu pieszym, jak i kołowym należy wybudować ciąg pieszy. Inwestycja będzie kontynuacją budowy chodnika przy tej drodze.

Przedmiotem drugiego zadania jest I etap budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1432 K Wokowice – Łęki wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Łęki. W/w droga przebiega przez centrum miejscowości Łęki, a po jej obu stronach zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, a także szkoła, remiza OSP oraz sklep. W ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost natężenia ruchu drogowego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszania się zarówno w ruchu pieszym, jak i kołowym należy wybudować ciąg pieszy. Wykonanie chodnika poprawi jakość przestrzeni publicznej, zwiększy komfort życia mieszkańców, a także w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci uczęszczających do miejscowej szkoły.

Trzecia edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowana była do gmin, w których funkcjonowały PGR-y. Dedykowany dla nich nabór to szansa na rozwój i stymulację rozwoju gospodarczego, a dla mieszkańców na podniesienie jakości życia.

borzecin.pl

Podobne artykuły

Back to top button