ADV
EdukacjaWiadomości
Trending

Borzęcin. Jubileuszowa gala wojewódzkiego projektu / zdjęcia

23 listopada br. w Borzęcinie rozstrzygnięto XV edycję Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń 2023. Do miejscowego Domu Kultury przyjechali, niemal z całego województwa, zwycięzcy poszczególnych rund tego konkursu ekologicznego dla szkół i przedszkoli. Oprócz prezentacji wyników pracy uczniów, podsumowano 15 lat organizacji wydarzenia, które zaczynało przecież jako konkurs w małej szkole w Borzęcinie Dolnym, a dzisiaj jest przedsięwzięciem wojewódzkim, którego partnerem jest Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Tytuł Ekoszkoła 2023 otrzymała Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie. Ekoprzedszkolem 2023 zostało Publiczne Przedszkole w Ołpinach (powiat tarnowski, gmina Szerzyny). Wręczono także statuetki Ekoucznia zdobyte w konkursie wiedzy o środowisku i parkach krajobrazowych (runda pierwsza projektu). Otrzymali je: Nikodem Melczewski ze Szkoły Podstawowej im. Armii Kraków w Żębocinie (gmina Proszowice, powiat proszowicki) w kategorii klasy IV-VI oraz Julia Hodur z Zespołu  Szkół w Żarkach (gmina Libiąż, powiat chrzanowski) w kategorii klasy VII-VIII. Nagrodzono także zwycięzców poszczególnych rund projektu. Rundę drugą wygrali uczniowie z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy (p.proszowicki, gm.Pałecznica), rundę trzecią ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie (p.Tarnów, m.Tarnów), rundę czwartą z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Św. Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym (p.brzeski, gm.Borzęcin), a rundę piątą z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach (p.brzeski, gm. Gnojnik).

W trakcie gali nie zabrakło wielu ciepłych, wspierających i pełnych uznania słów adresowanych do organizatorów wydarzenia, chwaląc ich za profesjonalizm, wysoką jakość realizowanego konkursu, życząc kolejnych, udanych edycji. Ci wręczyli partnerom i patronom zadania okolicznościowe, jubileuszowe statuetki w dowód uznania za wieloletnie wsparcie przedsięwzięcia. Doceniono także pracę członków komisji.

Jak informuje Piotr Kania, dyrektor GOK Borzęcin, współorganizator zadania i przewodniczący jury, w tegorocznej edycji konkursu wystartowało łącznie 37 placówek oświatowych z Małopolski, z 14 powiatów województwa: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego, wadowickiego, wielickiego, miasta Tarnów i miasta Kraków.

Podstawowe cele konkursu przypomina Cecylia Czaja dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym: – To przede wszystkim włączenie dzieci i młodzieży do aktywnej pracy na rzecz ochrony przyrody. Poprzez Projekt Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń  młodzi ludzie poznają przyrodę, budują świadomość ekologiczną, kształtują aktywną postawę i kulturę ekologiczną, inspirują nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska, uczą się podziwiać piękno przyrody.

Podczas uroczystej gali podsumowano wszystkie pięć etapów Projektu, w którym oceniano podczas testu (łącznie 132 osoby) wiedzę ekologiczną uczniów oraz znajomość Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, a ponadto – przesłane filmy pt. „Drugie życie przedmiotów”, prezentacje multimedialne z przebiegu działań ekologicznych w szkole, zielniki i albumy prac fotograficznych flory i fauny miejscowości oraz plakaty ekologiczne.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawowali: Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Andrzej Potępa – Starosta Powiatu Brzeskiego, Roman Łucarz – Starosta Powiatu Tarnowskiego, Janusz Kwaśniak – Wójt Gminy Borzęcin oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Finansowo wsparły je także samorządy gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego, wspierające to przedsięwzięcie ekologiczne od pierwszej edycji.

Organizatorami projektu są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partner Projektu: Małopolski Kurator Oświaty.

We wrześniu br. podczas gali 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, za organizację Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń oraz zaangażowanie w szereg działań w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody I miejsce w kategorii „ekoSZKOŁA” zdobył Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym.

Warto także przypomnieć, że podczas III. Międzynarodowego Forum Energetyka, Transport i Środowisko EkoTrendy 2019, za wieloletnią realizację ponadregionalnego konkursu ekologicznego „EKOSZKOŁA, EKOPRZEDSZKOLE” Gmina Borzęcin została nagrodzona prestiżową Krajową Nagrodą Ekologiczną „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski”.

(pio)

Fot. Maciej Mazur

Podobne artykuły

Back to top button