ADV
Wiadomości

Borzęcin. Zajęcia dla Seniorów / zdjęcia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie zrealizował kolejny, dedykowany seniorom projekt pn. „Rozwój Pomocy Społecznej”. Realizowane w ramach przedsięwzięcia zadania miały na celu zwiększenie świadomości seniorów w zakresie występujących zagrożeń poprzez integrację ze społeczeństwem i nawiązanie sieci znajomości i powiązań dających poczucie bezpieczeństwa oraz atmosferę wzajemnej pomocy. Projekt sfinansowano dzięki dotacji z pozyskanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środkom budżetu gminy Borzęcin.

– W trakcie prowadzonych zajęć seniorzy spotkali się z animatorem, dietetykiem i fizjoterapeutą oraz dzielnicowym. Podczas zajęć z animatorem uczestnicy spędzili czas przy kawie i ciastku, śpiewając piosenki biesiadne oraz słuchając zabawnych anegdot i kawałów. Dietetyk i fizjoterapeuta, po wykładzie dot. zdrowego stylu życia i sposobów odżywiania osób starszych zaprezentowali ćwiczenia sprzyjające zachowaniu tężyzny fizycznej i codziennej aktywności. Spotkanie z dzielnicowym pozwoliło uczestnikom zdobyć wiedzę z zakresu występujących zagrożeń oraz odpowiedzieć na pytania dot. zagadnień związanych z bezpieczeństwem seniora. Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostały praktyczne zajęcia z samoobrony oraz pogadanka nt. cyberprzemocy. Ostatnim wydarzeniem były zajęcia ruchowe z trenerem w bratucickim lesie połączone z biesiadą przy grillu – mówi Katarzyna Ciochoń, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Projekt był dla seniorów nie tylko okazją do pozyskania wiedzy i nabycia nowych umiejętności, ale także nawiązania nowych znajomości i wymiany doświadczeń. Dzięki realizowanym zajęciom uczestnicy wzmocnili swoje poczucie przynależności do społeczeństwa, w którym odgrywają równoważną rolę z innymi grupami. Mogli również podzielić się swoim bogatym życiowym doświadczeniem.

IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button