WiadomościWideo

Brzesko. Budżet na 2020 rok przyjęty jednomyślnie

18 grudnia 2020 w Urzędzie Miejskim w Brzesku odbyła się sesja budżetowa, na której radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2020 rok.

Zakładane dochody budżetu w 2020 roku mają wynieść 166.291.538,00 zł, przy planowanych wydatkach na poziomie 170.191.538,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca deficyt budżetu w wysokości 3.900.000,00 zł., zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie (RIO) pozytywnie zaopiniowała zarówno projekt budżetu na 2020 rok, jak i projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata kolejne. Projekt uchwały budżetowej był dodatkowo przedmiotem analizy i obrad Komisji Rady Miejskiej w Brzesku.

W głosowaniu nad budżetem wzięło 20 radnych. Jeden radny był nieobecny. Wszyscy radni rady Miejskiej w Brzesku byli za przyjęciem budżetu w zaproponowanej wersji oraz z naniesionymi w drodze głosowania poprawkami.

Wynik głosowania w systemie esesja <==

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w dziale Transport i łączność wynoszą ponad 6 mln zł. Wśród zaplanowanych zadań znalazły się m.in. budowa i modernizacja dróg, budowa chodnika przy ul. Piastowskiej, budowa drogi do terenów przemysłowych w Brzesku – etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej, budowa drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok, budowa drogi gminnej w Brzesku na osiedlu Słotwina, a także szereg drobnych inwestycji.

Wydatki Gminy Brzesko w dziale Oświata i wychowanie wyniosą w 2020 r. 948 500,00. Wśród najważniejszych zadań znalazły się budowa budynku sali sportowej wraz z przewiązką i infrastrukturą techniczną w Mokrzyskach czy też budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu w Porębie Spytkowskiej.

Z kolei w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa znalazło się 590 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę garażu dla OSP w Porębie Spytkowskiej oraz zakup wyposażenia dla OSP.  

W zakresie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki będą wynosiły 5 440 072,90 zł. Jedną z  najpoważniejszych pozycji stanowią w tym dziale środki na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko RPOWM 2019-2021. To aż 3 300 000,00 zł. Znajdą się również środki na montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w sołectwach. Radni zabezpieczyli także środki w wysokości 96 000,00 na naprawę zepsutej fontanna na rynku w Brzesku. Zadanie to będzie realizował BOSiR Brzesko, który do tej pory zajmuje się całoroczną eksploatacją fontanny.

Niemałe środki trafią na wydatki inwestycyjne na Kulturę fizyczną. Będzie to łącznie kwota 628 000,00 zł. Z tych środków sfinansowana zostanie m.in.:  wymiana złóż w filtrach wody basenowej (200 000,00 zł) czy też wymiana dachu na budynku administracyjnym Krytej Pływalni (315 000,00 zł). Zmodernizowane zostaną ponad to boiska sportowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jadownikach oraz w Okocimiu. Każde z tych zadań będzie kosztowało 50 tysięcy złotych.

W budżecie Gminy Brzesko znalazły się także środki zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego. Fundusz został wyodrębniony po raz drugi w historii Gminy Brzesko. Większość sołectw ma do swojej dyspozycji kwotę 37 000,00 zł, jedynie w przypadku Wokowic jest to kwota 27 000,00 zł. W trakcie sesji radni odrzucili wniosek sołectwa Jasień o realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego uchwalonych podczas wrześniowego zebrania wiejskiego.

 

Pełną treść budżetu Gminy Brzesko na rok 2020 można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej <==

IB

 

Zapis sesji budżetowej – dyskusja nt budżetu od

Pokaż więcej

Podobne artykuły

2 komentarzy

  1. Podajecie wydatki Gminy które są inne jak w podanym źródle czyli BIP, pierwsze czyli największa kwota
    „Wydatki Gminy Brzesko w dziale Oświata i wychowanie wyniosą w 2020 r. 948 500,00.”
    A w Biuletynie „Oświata i wychowanie 62 053 710,00” Różnica chyba spora.
    „W zakresie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki będą wynosiły 5 440 072,90 zł”
    W BIP „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 439 470,20”

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast