ADV
WiadomościWideo

Brzesko / Mieszkańcy ul. Wakacyjnej wreszcie doczekają się dobrej drogi

W ramach naboru wniosków na 2020 rok Gmina Brzesko otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie na budowę drogi gminnej na ulicy Wakacyjnej (kwota dotacji 329 591 zł) oraz budowę II etapu drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok w Brzesku (kwota dotacji 1 514. 502 zł). Łącznie gmina Brzesko otrzymała 1,84 mln złotych dofinansowania. Wkład własny Gminy Brzesko to 50 % wartości zadania.

– Wiadomość powinna szczególnie ucieszyć mieszkańców ul. Wakacyjnej, którzy na tą inwestycje czekają ponad 20 lat, czyli od czasu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego w 1997 roku. W ubiegłym roku wykonaliśmy tam kanalizację burzową a w roku bieżącym przystąpimy do budowy drogi. Całość inwestycji to koszt 660 tysięcy zł. Połowę tej kwoty Gmina przeznacza ze środków własnych a drugą część stanowić będzie dotacja z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych, do którego wnioski złożyliśmy w roku 2019 – mówi burmistrz Tomasz Latocha. 

Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych jest finansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, a także zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W 2020 r. w Małopolsce dofinansowanie wyniesie 202,5 mln złotych, z czego 102,6 mln złotych będzie przeznaczone na zadania powiatowe, a z puli 99,9 mln złotych zostaną zrealizowane zadania gminne. Łącznie wsparcie uzyska 170 zadań, w tym 42 powiatowe i 128 gminnych. 

– To kolejne wysokie kwoty dofinansowania dla Małopolski. Mimo przeciwności losu nie zaprzestajemy działań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku gminy i powiaty z naszego województwa otrzymają ponad 200 milionów złotych na realizację 170 zadań. Poprawa stanu dróg lokalnych to szansa na utrzymanie miejsc pracy w wielu firmach. W ten sposób napędzamy gospodarkę, co jest teraz szczególnie ważne – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok w województwie małopolskim <==

O Funduszu Dróg Samorządowych 

Funkcjonowanie Funduszu Dróg Samorządowych to rządowy program, który ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. 

Dofinansowanie zadań na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego z FDS ma służyć zapewnieniu większej ilości środków finansowych wraz z zagwarantowaniem ich stabilności na szczeblu ustawowym, a także zwiększeniu elastyczności w wydatkowaniu tych środków dzięki rezygnacji  z zaplanowania corocznego i możliwości dofinansowania zadań o charakterze wieloletnim. 

W skali kraju wsparcie rządowe ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok uzyska 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych. Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 miliardy 244 mln zł.

 

IB

Fot. Maciej Mazur

Podobne artykuły

One Comment

Back to top button