ADV
Wiadomości

Brzesko. Wręczenie promes na zakup sprzętu do edukacji zdalnej dla uczniów / 17 marca 2021 r. / zdjęcia

W środę 17 marca w Brzesku Marta Malec-Lech z zarządu województwa wręczyła promesy na zakup sprzętu do edukacji zdalnej, w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W wydarzeniu wzięli również udział radni wojewódzcy Anna Mikosz.

– W odpowiedzi na kryzys spowodowany pandemią COVID-19, samorząd województwa małopolskiego niezwłocznie podjął kroki zaradcze. W ramach kompleksowej strategii działania pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa zostały wydzielone środki finansowe, dla poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym także na edukację i nauczanie. Opiewający na ok. 60 mln zł Pakiet Edukacyjny, współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu samorządu województwa jest bardzo ważnym uzupełnieniem działań podejmowanych na poziomie centralnym, nastawionych na wsparcie nauczania zdalnego a także włączanie nowoczesnych metod i technik kształcenia w proces dydaktyczny – podkreśla Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Kompleksowe działania Pakietu Edukacyjnego obejmują przede wszystkim wzmocnienie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół w zakresie prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych.

– Jako samorząd staramy się, aby każda szkoła w naszym regionie, która zgłosiła zapotrzebowanie sprzętowe, otrzymała pomoc. Pragnę przypomnieć, że na zakup sprzętu komputerowego dla małopolskich szkół zawodowych do nauczania, zdalnego Zarząd Województwa przeznaczył blisko 4 mln zł – mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

W ramach realizowanego projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych realizowane jest wsparcie związane z:

a) zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania, dostępu do Internetu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, wysokość środków przeznaczona na ten cel łącznie wynosi 12 772 573 zł,
b) zakupem wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w celu rozpoczęcia transformacji cyfrowej 22 szkół modelowych, która będzie kompleksowo wspierana w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”, wysokość środków wynosi 1 980 000,00 zł. Wartości grantu dla jednej szkoły wynosi do 90 000 zł.

– Niezmiernie się cieszę z symbolicznego przekazania na ręce Państwa organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne promes na zakup sprzętu, tak niezbędnego dla do nauki zdalnej. Z pewnością zakupione komputery i inny sprzęty będą realnym wsparciem, z którego będą korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele – dodaje Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Łączna wysokość środków finansowych na zakup sprzętu:

Powiat Brzeski – 523 342,43 zł

Łączna liczba sprzętu – 193

Łączna liczba szkół – 39

foto: Maciej Mazur

malopolskie.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button