ADV
Wiadomości

Konkursy dla organizacji pozarządowych – przedłużony nabór

Powiat Bocheński przeznaczy blisko 100 tysięcy złotych

Do 30 kwietnia, a nie 31 marca – jak pierwotnie zakładano – można składać  oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki na 2021 r. Na dofinansowanie tych inicjatyw Powiat Bocheński przeznaczy blisko 100 tysięcy złotych.

Zarząd Powiatu w Bochni podjął taką decyzję, kierując się obawami o realność realizacji tych zadań w miesiącach wiosennych, biorąc pod uwagę wzrastająca falę epidemiczną.

Dążyć będziemy do tego, żeby tegoroczne konkursy rozstrzygnąć, bo jest to ważna forma wsparcia organizacji pozarządowych z terenu powiatu. Przesunięcie terminu zgłaszania ofert da nam więcej czasu na elastyczne reagowanie wobec występujących zagrożeń – mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

W tym roku na realizację zadań z zakresu kultury zostanie przeznaczona kwota w wysokości 65 tysięcy złotych. 8 tysięcy złotych zostanie rozdysponowane w konkursie na zadania z zakresu turystyki. Na zdania z zakresu kultury fizycznej przeznaczono 25 tysięcy złotych, natomiast na realizację zadań z zakresu kultury zostanie przeznaczona kwota w wysokości 65 tysięcy złotych.

Formularze oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań, zasad przyznawania dotacji, terminów oraz wymagań formalnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Starostwa Powiatowego w Bochni. ➡ https://tiny.pl/rj9qr

IB

Podobne artykuły

Back to top button