Wiadomości

Budżet z myślą o mieszkańcach

Bez żadnego głosu sprzeciwu został uchwalony na ostatniej sesji Rady Gminy Szczurowa budżet na 2021 rok. Projekt uchwały przygotowany przez wójta Zbigniewa Moskala był odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy Szczurowa – na same inwestycje gmina przeznaczy w tym roku ponad 11 milionów złotych.

Mało kiedy zdarza się, że gminny budżet jest uchwalany niemalże jednogłośnie. Taka sytuacja miała miejsce w Gminie Szczurowa. Rada Gminy jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwaliła budżet gminy na 2021 rok.

Cieszę się, że gminni radni bez sprzeciwu przyjęli przygotowaną przeze mnie uchwałę budżetową. Jest to dla mnie sygnał, że rada popiera prezentowany przeze mnie pomysł na gminę, który konsekwentnie staram się od ponad 2 lat realizować – podkreśla wójt gminy Szczurowa Zbigniew Moskal.

Warto zauważyć, że tegoroczny budżet to wydatki rzędu 55 milionów złotych, w tym ponad 11 milionów złotych na inwestycje gminne. Nie jest to jednak ostateczna kwota, jaką gmina Szczurowa przeznaczy w tym roku na inwestycje

– cały czas zabiegamy o dodatkowe środki na inwestycje gminne. Liczę na to, że w tym budżecie pojawi się kilka nowych pozycji na które pozyskamy dofinansowanie z zewnątrz – zaznacza wójt Zbigniew Moskal.

Ponad pół miliona złotych gmina przeznaczy na realizację funduszu sołeckiego.

Łącznie to kilkadziesiąt zadań realizowanych we wszystkich sołectwach gminy Szczurowa. Za pomocą funduszu sołeckiego gmina realizuje pilne inwestycje w poszczególnych miejscowościach, które są zgłaszane przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich. Zakres tych wydatków jest szeroki

– remontujemy drogi gminne, parkingi, inwestujemy w jednostki OSP, ochronę środowiska czy oświatę. To mieszkańcy mają głos i decydują na co te środki zostaną wydane. Dzięki temu nasz budżet jest obywatelski, tworzony dla mieszkańców i razem z mieszkańcami – mówi Zbigniew Moskal.

Ważnym programem realizowanym w tym roku przez gminę Szczurowa będzie szeroko pojęta rewitalizacja.

Pozyskaliśmy blisko 9 milionów złotych z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Lwią część tej kwoty przeznaczymy na rewitalizację sześciu budynków użyteczności publicznej – informuje wójt gminy Szczurowa Zbigniew Moskal.

Dzięki środkom z tarczy rewitalizacji zostaną poddane budynki szkolne w Szczurowej, Strzelcach Wielkich, Uściu Solnych i Zaborowie. Rewitalizacji zostanie poddana siedziba Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, a kapitalny remont przejdzie sala tańca w Szczurowej. Z końcem grudnia podpisana została umowa na remont budynku grodzkiego w Uściu Solnym, to zadanie również uda się zrealizować dzięki dodatkowym środkom, pozyskanym niezależnie od Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Oprócz tego zostaną odmienione miejsca i budynki użyteczności publicznej, np. dom ludowy na Włoszynie, place zabaw w Uściu Solnym i Kwikowie, budynek OSP Rylowa.

Od dwóch lat inwestujemy w centrum Szczurowej, a efekty tych działań widać wokół nas – wyremontowaliśmy parking, kolejnym etapem jest remont dworca autobusowego, na to zadanie podpisaliśmy już umowę z wykonawcą. Cieszę się, że nasz program rewitalizacji gminy zapoczątkował okres głębokich zmian w otaczającej nas przestrzeni – podkreśla Zbigniew Moskal.

Nieodłącznym elementem budżetu gminy jest infrastruktura drogowa. W tym roku pochłonie ona nieco ponad 2 miliony złotych. 1,5 miliona złotych gmina przeznaczy na wykup nieruchomości pod budowę obwodnicy Szczurowej w ciągu drogi wojewódzkiej 964. Gmina również partycypuje w kosztach przebudowy drogi powiatowej na odcinku Szczurowa-Zaborów. Na ten cel przekaże powiatowi 300 tys. złotych. W budżecie gminy są również środki na poprawę bezpieczeństwa pieszych. W tym roku na budowę i remonty chodników samorząd wyda ponad 100 tysięcy złotych.

Wójt Zbigniew Moskal zadbał również o wygospodarowanie środków w budżecie na działania ekologiczne. Dzięki skutecznym działaniom gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich prawie 700 tysięcy złotych na budowę przydomowych oczyszczalni. Nie zabraknie również pieniędzy na utylizację azbestu. Jak podkreśla wójt gminy Szczurowa, mieszkańcy modernizując dachy pokryte azbestem spotykają się z kosztowną utylizacją tego odpadu budowlanego.

Urząd stara się pomóc mieszkańcom poprzez wygospodarowanie środków w budżecie na ten cel – mówi Zbigniew Moskal.

Gmina Szczurowa stara się wykorzystać każdą możliwą okazję do pozyskania środków na działania ekologiczne – zarówno na te realizowane przez urząd jak i ekologiczne inwestycje mieszkańców gminy Szczurowa. Warto wspomnieć, że od dwóch lat urząd udziela wsparcia mieszkańcom w napisaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze, do Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

W budżecie na 2021 rok znalazły się również środki na wsparcie jednostek OSP. W tym roku zmodernizowane zostaną remizy OSP w Strzelcach Małych i Rylowej.

Co roku staramy się wspierać strażaków ochotników. Ochotnicze Straże Pożarne zawsze służą pomocą mieszkańcom, nie odmawiają również wtedy gdy o pomoc prosi gmina. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się pozyskać środki zewnętrzne na kolejne remonty strażnic oraz doposażenie jednostek – podkreśla wójt gminy Szczurowa.

Przed gminą Szczurowa kolejny rok rozwoju i inwestycji. Dzięki zabiegom wójta Zbigniewa Moskala i pracy urzędu, gmina będzie realizować zadania przy znaczącym udziale środków zewnętrznych. Ten rok to także czas odbiorów inwestycji realizowanych w ubiegłym roku. Niebawem zostanie oddana do użytku placówka dedykowana najmłodszym mieszkańcom gminy i ich rodzicom – mowa o utworzonym w Strzelcach Małych pierwszym w gmine żłobku. Razem ze żłobkiem zostanie uruchomione przedszkole integracyjne dla dwudziestu dzieci. Nowa placówka oświatowa, która została ulokowana w budynku dawnej szkoły podstawowej, to autorski pomysł wójta gminy Zbigniewa Moskala. Koncepcja narodziła się w wyniku licznych rozmów z mieszkańcami gminy na przestrzeni ostatnich lat. I w tym przypadku gmina pozyskała zewnętrzne środki. Żłobek powstał dzięki programowi Maluch+, Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Małopolskiego oraz dzięki środkom z PFRON.

Zainteresowanie naborem do placówki potwierdziło trafność tego projektu. Pierwsze dzieci pojawią się w żłobku już wiosną tego roku. Wtedy też nastąpi otwarcie tego miejsca, na które już dzisiaj zapraszam wszystkich – mówi wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal.

Jest to kolejne prospołeczne działanie wójta, które zakończyło się sukcesem. Zbigniew Moskal podkreśla, że od samego początku jego pracy na tym stanowisku zależy mu na tym, aby działania urzędu były dla mieszkańców i przyniosły konkretne efekty.

ug

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast