Materiały sponsorowaneWiadomości
Trending

Carlsberg Polska opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2019

Zmniejszenie zużycia wody, redukcja względnej emisji dwutlenku węgla i wzmocnienie kultury bezpieczeństwa w Browarze Okocim w Brzesku, a także zasięg kampanii „Trzeźwo Myślę” na poziomie 6 mln osób oraz blisko 16 400 godzin szkoleniowych. To wybrane informacje z Raportu Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska za rok 2019.

Odpowiedzialność za środowisko, pracowników i społeczeństwo wpisane jest w DNA Grupy Carlsberg. Firma działa zgodnie z misją „Warzymy dla lepszego dziś i jutra”, dbając o bezpieczeństwo swoich pracowników i zrównoważone procesy produkcji. Wspiera też lokalne społeczności, w których funkcjonuje. W czwartym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, Carlsberg Polska prezentuje działania w obszarze społecznej odpowiedzialności i postępy w realizacji celów określonych w grupowym programie zrównoważonego rozwoju „Together Towards ZERO”.

 ZERO ŚLADU WĘGLOWEGO

Grupa Carlsberg dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej w swoich browarach do roku 2030 i ograniczenia o 30% emisji CO2 w łańcuchu wartości (tzw. emisji „beer-in-hand”) względem bazowego roku 2015. To zobowiązanie wpisuje się w cele Porozumienia Paryskiego z 2015 r. – ograniczenia globalnego wzrostu temperatury o 1,5°C.

Rok 2019 r. potwierdził stabilny trend obniżania zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych w Carlsberg Polska. W porównaniu do 2015 r. redukcja względnych emisji CO2 w browarach Carlsberg Polska wyniosła 6,6%.

 W brzeskim Browarze Okocim zużycie energii w odniesieniu do bazowego roku 2015 spadło o 1%. Browar ograniczył także emisję CO2, osiągając 3,08 kg CO2/hl (w 2015 r. było to 3,4 Kg CO2/hl).

ZERO MARNOWANIA WODY

Ambicją Grupy Carlsberg jest ograniczenie zużycia wody z 3,4 hl wody na 1 hl gotowego piwa (dane bazowe z 2015 r.) do 1,7 hl /hl do roku 2030. Carlsberg Polska aktywnie uczestniczy w realizacji tego celu. Monitorowanie i redukowanie zużycia wody, inwestycje w browarach i wdrażane innowacje, pozwalają efektywnie nią gospodarować i tam, gdzie to możliwe, wykorzystywać ponownie, np. na linii pakowania do zraszania puszek po nalewie, aby oczyścić je z piany.

W Browarze Okocim w 2019 r. zainstalowano m.in. mechanizm odzysku wody ze skraplaczy, zmiękczalni i stacji uzdatniania wody. Te oraz wcześniejsze inwestycje pozwoliły na zmniejszenie zużycia wody w browarze z 3,03 hl wody na 1 hl gotowego piwa w 2015 r. do 2,94 hl/hl w roku 2019. Dla porównania, ok. dekadę temu w Polsce do produkcji 1 hl piwa standardowo browary zużywały 5-7 hl wody.

ZERO NIEODPOWIEDZIALNEJ KONSUMPCJI ALKOHOLU

Zgodnie z programem zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO Grupa Carlsberg zobowiązuje się, że w 2030 r. 100% rynków, na których działa, zapewni swoim konsumentom pełen dostęp do wariantów bezalkoholowych.

Carlsberg Polska wspiera konsumentów i społeczeństwo w odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu na trzy sposoby – zapewniając z roku na rok szersze portfolio wariantów bezalkoholowych – w 2019 r. było ich w ofercie 7 (w tym 4 nowości), edukując oraz zachęcając do dokonywania odpowiedzialnych wyborów. Jednym z kluczowych działań w tym obszarze jest kampania społeczna pod hasłem „Trzeźwo myślę”. W 2019 r.z przekazem edukacyjnym kampanii zapoznało się ok. 6 mln odbiorców.

ZERO WYPADKÓW

Bezpieczeństwo jest zakorzenione w kulturze pracy w Carlsberg Polska. Wszystkie browary firmy posiadają m.in. certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001. W 2019 r. firma odnotowała istotny postęp na drodze do osiągnięcia celu ZERO wypadków. Liczba wypadków bez zwolnienia lekarskiego zmniejszyła się o blisko 70%. Ponadto firma zwiększyła zaangażowanie pracowników w dbanie o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Liczba obserwacji sytuacji i zachowań potencjalnie niebezpiecznych wzrosła o 261% (blisko 11 000 obserwacji), co pozwoliło wyeliminować wiele potencjalnych zagrożeń.

W ramach Programu Ciągłego Doskonalenia pracownicy mogą zgłaszać swoje racjonalizatorskie pomysły, które wzmocnią bezpieczeństwo pracy. Jednym z takich rozwiązań wprowadzonych w 2019 r. w Browarze Okocim była eliminacja konieczności pracy na wysokości. Dzięki przeniesieniu na niższy poziom układu dozowania dodatków do zbiornika ługu w stacji CIP-2, wszelkie operacje, takie jak kontrola pracy, otwieranie, zamykanie zaworów, remonty, już nie muszą być wykonywane z drabiny lub podestu.

Cały Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska jest dostępny na stronie firmy, w zakładce Zrównoważony Rozwój pod linkiem: https://carlsbergpolska.pl/media/39946/carlsbergpolska-raportzrownowazonegorozwoju-2019.pdf

Raport został opracowany w standardzie GRI. Wsparcie merytoryczne zapewniła firma doradcza SUSTAINERS.

Beata Ptaszyńska-Jedynak

Dyrektor ds. komunikacji

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast