ADV
Powiat Tarnowski

Centrum kinowo-konferencyjne w Zakliczynie z ministerialnym dofinansowaniem

Gmina Zakliczyn otrzymała 225 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do swojego nowego przedsięwzięcia – uatrakcyjnienia oferty kulturalnej poprzez utworzenie centrum kinowo-konferencyjnego. Zlokalizowane będzie w zakliczyńskim Ratuszu – w pomieszczeniach po bibliotece.

Samorząd zakliczyńskiej gminy ubiegał się o środki finansowe z programu „Infrastruktura domów kultury”, którego celem jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Zakliczyński projekt, który został dofinansowany kwotą 225 tys. zł zakłada utworzenie centrum kinowo-konferencyjnego w zakliczyńskim Ratuszu. W tym celu wykonany zostanie remont pomieszczeń po byłej bibliotece oraz sali tzw. ,,burmistrzówki”, w których znajdować się będą kino, 2 sale konferencyjno-szkoleniowe, recepcja, szatnia oraz łazienki. Zakupione zostanie odpowiednie wyposażenie.

– Nowe centrum kinowo-konferencyjne służyć będzie szerokiej grupie odbiorców – zapewnia burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. Seanse w ramach działalności kinowej będą różnorakie. Będzie możliwość kreowania takiego repertuaru, na który istnieje zapotrzebowanie lokalnego środowiska – bajek, lektur dla dzieci i młodzieży szkolnej czy filmów fabularnych dla dorosłych. W salach konferencyjnych będą organizowane spotkania kulturalne, naukowe, sympozja. Będą do dyspozycji mieszkańców, w tym kół gospodyń wiejskich, zorganizowanych grup seniorów czy na inne wydarzenia o charakterze kulturalnym, historycznym i patriotycznym.

Burmistrz Dawid Chrobak dziękuje Wicepremierowi Prof. P. Glińskiemu – Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego  za zainteresowanie się sytuacją po pożarze w wyniku, którego uszkodzony został ratusz w Zakliczynie i  gest solidarności.

Inwestycja zrealizowana zostanie w 2020 roku.

IB

Fot. Maciej Mazur

Podobne artykuły

Back to top button