ADV
Wiadomości
Trending

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku stracili cierpliwość. Chcą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku stracili cierpliwość. Chcą radykalnych zmian w Spółdzielni. W środę 14 lutego 2024r. do Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku został złożony wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w Brzesku.

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku w liczbie blisko trzystu na podstawie § 29 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku, w oparciu o § 28 pkt.2, podpunkt 2, wnieśli we wniosku o Zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

Powyższy wniosek jest konsekwencją braku reakcji od kilku miesięcy na składane żądania przez członków Spółdzielni do właściwych organów Spółdzielni Mieszkaniowej, aby wyjaśnić ogromne dopłaty do centralnego ogrzewania, które dotknęły dużą część członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Dotychczasowy sposób ustalania regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych jest nieczytelny i niesprawiedliwy. Regulamin powinien być zatwierdzany przez wszystkich członków Spółdzielni, po przeprowadzonej dyskusji i wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości.

Złożony wniosek jest również elementem braku zaufania dla części członków Rady Nadzorczej, pod którym podpisało się blisko 300 Członków Spółdzielni w Brzesku.

Jak na razie brak informacji kiedy odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Przypomnijmy – Mieszkańcy bloków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Brzesku od dłuższego czasu są w sporze z zarządem spółdzielni. W nagłośnienie ich sporu zaangażowany został program Interwencja. W piątek 3 listopada 2023 r. w telewizji Polsat wyemitowany został reportaż poświęcony sytuacji lokatorów spółdzielni mieszkaniowej w Brzesku. Mieszkańcy otrzymali do uregulowania dopłaty za energię cieplną, które idą w tysiące złotych. Są tym mocno oburzeni, a głównym powodem zamieszania są wg nich podzielniki ciepła. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że problem ponadnormatywnych dopłat nie jest „równomiernie” rozłożony w mieście. Na przykład na osiedlu Jagiełły wiele osób nie miało dopłat, lub były one minimalne.

Więcej nt. reportażu w Programie Interwencja można przeczytać w materiale:

INTERWENCJA w Brzesku. Wykańczają ich dopłaty do ciepła. Winne podzielniki? <==

Program Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w Brzesku

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Odczytanie listy pełnomocnictw.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu

6. Rozpatrzenie wniosków Członków Spółdzielni Mieszkaniowej o odwołanie Członków Rady Nadzorczej:

1) odczytanie wniosków

2) dyskusja

3) powołanie komisji mandatowo-skrutacyjnej

4) przeprowadzenie tajnego głosowania

5) odczytanie projektu na podstawie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej

6) podjęcie (odczytanie) uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorcze

7.Przeprowadzenie wyborów uzupełniających:

1) zgłaszanie i wyrażanie zgody na kandydowanie

2) powołanie komisji mandatowo-skrutacyjnej

3) przeprowadzenie tajnego głosowania

4) odczytanie projektu na podstawie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej

Pismo – w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w Brzesku

Podobne artykuły

Sprawdź również
Close
Back to top button