ADV
Wiadomości
Trending

Dębno / 6 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej

W sierpniu 2020 r. Gmina Dębno zakończyła montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej realizowanego w ramach zadania pn.: „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu wykonano montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach 6 budynków użyteczności publicznej o łącznej mocy 155,63 kWp:

– Urząd Gminy Dębno – 30,21 kWp

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej – 27,08 kWp

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie – 15,11 kWp

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej – 30,21

– Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łysej Górze o mocy 35,06 kWp

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie – 17,96 kWp

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej  wykonała firma ”HYMON ENERGY” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Wartość całego zadania wyniosła 562 066,41 zł, w tym pozyskana kwota dofinansowania 266 377,81 zł.

Panele fotowoltaiczne zamontowane na budynkach użyteczności publicznej znacznie obniżą koszty eksploatacji co wpłynie na mniejsze wydatki gminy w tym zakresie. Ponadto fotowoltaika to ogromne korzyści dla środowiska. Korzystanie z nowoczesnych technologii pozyskiwania energii przyczynia się do jego ochrony a co za tym idzie wpływa to na jakość powietrza w naszym otoczeniu. Dzięki energii z odnawialnych źródeł nie wytwarzamy szkodliwych substancji przedostających się do środowiska i dzięki temu przyczyniamy się do redukcji zanieczyszczenia. Wszystkie te działania wpływają na polepszenie jakości powietrza w naszej gminie.

Gmina Dębno

blank

Podobne artykuły

Back to top button